Uudistus voisi puolittaa lastenhoitajien määrän – Tehy ja SLaL tyrmäävät

Ammattiryhmien välisen arvostuksen puutetta, sanoo Tehyn asiantuntija.

Kuvateksti
Mitä pienempiä lapsia, sitä enemmän tarvitaan lastenhoitajaa. Kuva: Ari Korkala

Selvityshenkilöiden opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemä ehdotus varhaiskasvatuksen kehittämisestä ihmetyttää Tehyn ja Suomen Lastenhoitoalan Liiton (SLal) jäseniä.

– Selvitys heijastaa ammattiryhmien välisen arvostuksen puutetta, sanoo Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Tämä näkyy hänen mukaansa esimerkiksi siinä, miten lastenhoitajan ammatillinen profiili on hahmoteltu ehdotuksessa. Ehdotuksen mukaan lastenhoitajan työssä on keskeistä sensitiivinen vuorovaikutus lasten kanssa. Lastenhoitajien profiilista puuttuvat sellaiset tehtävät kuin osallistuminen lapsiryhmän hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen.

– Tähän asti nämä tehtävät ovat kuuluneet myös lastenhoitajille. Lastenhoitajien työn tekemisellä täytyy olla riittävät resurssit ja aikaa, jotta työn voi tehdä ammattietiikan edellyttämällä tavalla, muistuttaa Suomen Lastenhoitoalan Liiton toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari.

Selvityshenkilöt korostavat pedagogiikan merkitystä. Tämä näkyisi toteutuessaan henkilöstörakenteessa siten, että lastenhoitajien määrä saattaisi jopa puolittua nykyisestä.

Tehyssä ja SLaLissa nähdään, että lastenhoitajien pedagogista osaamista on tarve lisätä. Silti perushoidolla on jatkossakin paikkansa, sillä etenkin pienten päiväkoti-ikäisten lasten tarpeet ovat melko erilaiset kuin kouluikäisten. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sen suurempi on laadukkaan perushoidon ja turvallisen kasvuympäristön merkitys.

– Lastenhoitajia tarvitaan huolehtimaan turvallisen arjen sujumisesta, sanoo Seppälä-Vessari.

Tehy ja SLaL pitävät hyvänä raportin mainintaa siitä, että lastenhoitajan tehtävässä painottuu erityisesti lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen. Raportissa on nostettu esiin myös lääkehoidosta huolehtiminen.

– Siksi on tärkeää, että selvityshenkilöiden esityksen mukainen varhaiskasvatusalan perustutkinto sijoittuu jatkossakin sosiaali- ja terveysalalle, muistuttaa Siitonen.