Uusi asetus – lisääntymiselle vaaralliset altisteet on nyt huomioitava samalla tavalla kuin syöpävaaralliset altisteet

Huhtikuun alussa tuli voimaan kaksi uutta työsuojelua koskevaa asetusta, jotka lisäävät työnantajan velvollisuuksia.

Kuvateksti
Uutta niin sanotussa raskaudensuojeluasetuksessa on, että riskien arvioinnissa on huomioitava raskaana olevien lisäksi myös äskettäin synnyttäneet ja imettävät työntekijät.
Kuva: iStock

Työnantajan on jatkossa huomioitava lisääntymiselle vaaralliset altisteet samaan tapaan kuin syöpävaaralliset altisteet. Näin sanotaan syöpävaaraa ja lisääntymisvaaraa aiheuttavia tekijöitä koskevassa asetuksessa.

Työelämäasiantuntija Heli Kannisto Tehystä mainitsee, että sote-alalla lisääntymiselle vaarallisia altisteita ovat esimerkiksi sytostaatit syöpähoidoissa ja anestesiakaasut leikkaussalissa.

Työnantajan täytyy esimerkiksi pitää luetteloa työntekijöistä, jotka altistuvat työssään lisääntymiselle vaarallisille aineille. Luettelo kootaan kalenterivuosittain, ja se säilytetään työpaikalla viiden vuoden ajan. Lisääntymiselle vaaralliset aineet aiheuttavat vaaraa sekä miehille että naisille.

”Asia koskettaa laajasti eri toimialoja, kuten metalli- ja kemianteollisuutta, rakentamista, kaivosalaa, huolto- ja korjaustöitä eri aloilla ja lääkkeiden osalta myös sote-alaa”, kuvailee vanhempi asiantuntija Piia Taxell Työterveyslaitoksesta.

Huhtikuun alussa tuli voimaan myös raskaudensuojeluasetus, joka korostaa riskien arvioinnin merkitystä. Uutta on, että riskien arvioinnissa on huomioitava raskaana olevien lisäksi myös äskettäin synnyttäneet ja imettävät työntekijät. Työnantajan velvollisuus on minimoida altistumiseen liittyvät terveysriskit.

Arvioitavien altisteiden luettelo on aikaisempaa kattavampi. Uuteen asetukseen on lisätty erityisesti fysikaalisia tekijöitä ja työn kuormittavuustekijöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi melu, taakkojen käsittely ja väsymys.

Työterveyslaitos muistuttaa, että työntekijän on tärkeää ilmoittaa raskaudestaan työnantajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta työtä voidaan muokata turvallisemmaksi.

Erityisraskausrahaa säätelevä asetus on vielä kesken.

Lue lisää:

Työterveyslaitoksen tietopaketti lisääntymiselle vaarallisista kemiallisista altisteista