Uusi laki mahdollistaisi entistä kokonaisvaltaisemman hoidon

Tulevaisuudessa terveydenhuollon ammattihenkilö saisi tarvitsemansa tiedon potilaan sosiaalipalveluista ja päin vastoin.

Kuvateksti
Kuva: Jussi Tuokkola ja iStock

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä valmistellaan uutta lakia. Sen perusteella Kanta-arkistoon tallennettaisiin terveydenhuollon potilastietojen lisäksi sosiaalihuollon asiakastietoja ja hyvinvointitietoja.

Hyvinvointitietoja voi tallentaa Kanta-palvelujen osana toimivaan Omatietovarantoon jo nyt. Tulevaisuudessa hyvinvointitiedot olisivat henkilön suostumuksella tietoturvallisesti myös ammattihenkilön käytettävissä hoidon tai palvelun tukena. 

– Lakimuutos on kannatettava. Se mahdollistaa, että asiakkaan hoito ja palvelu perustuvat ajantasaiseen ja kattavaan tietoon. Erityisesti asiakkaan toimintakykyyn liittyvä tieto lisääntyisi. Tällä hetkellä tämä tieto on vajavaisesti ja hajanaisesti kirjattu, sanoo asiasta Tehyn lausuntoa valmistellut koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco.

Uusi laki mahdollistaisi entistä kokonaisvaltaisemman hoidon ja huolehtisi samalla asiakkaan tietoturvasta.

– On merkittävä parannus, että terveydenhuollon ammattihenkilö saisi tarvitsemansa tiedon potilaan sosiaalipalveluista ja sosiaalihuollon ammattihenkilö puolestaan asiakkaan terveydenhuollosta, Kirsi Coco sanoo.

Kirsi Cocon mukaan nykyinen tilanne, jossa tiedot ovat hajallaan, voi pahimmillaan vaarantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta.

– Esimerkiksi lastensuojelussa voi sattua todella surullisiakin tilanteita, jos hoidon kannalta olennainen tieto ei välity. Lisäksi asiakkaat kuvittelevat usein, että hoitohenkilökunta näkee heistä enemmän tietoa kuin he näkevätkään.

Tehyn mukaan lakimuutokset edellyttävät kuitenkin entistä huolellisempaa henkilöstön perehdytystä ja koulutusta tietojärjestelmien käyttöön sekä niihin liittyviin velvollisuuksiin ja oikeuksiin.

Lakiesitystä asiakastietolaiksi viimeistellään parhaillaan. Tarkoitus on, että hallituksen esitys etenee valtioneuvoston käsittelyyn syyskuussa.