Uusi linjaus: Oppiminen ei ole syy käsitellä potilastietoja hoitosuhteen jälkeen

Apulaistietosuojavaltuutettu puuttui käytäntöön, jossa työpaikka salli potilastietojen käsittelyn oppimistarkoituksissa hoitosuhteen jälkeen.

Kuvateksti
Potilaslain mukaan potilastietojen ensisijainen käyttötarkoitus liittyy potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Ammatillinen kehittyminen ei ole laillinen syy käsitellä potilastietoja, linjaa apulaistietosuojavaltuutettu. 

Terveydenhuollon toimija oli ohjeistanut työntekijöitä, että potilasta hoitanut ammattihenkilö voi seurata potilaan jatkohoitoa ja saada siten palautetta hoitopäätöksistään. Perusteluna oli ammatillinen kehittyminen ja hoidon tason ylläpito.

Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa on määrännyt muuttamaan käytäntöä. 

Pihamaan mukaan tietojen käsittely ammatillista kehittymistä varten ei vastaa potilaslain mukaista potilastietojen ensisijaista käyttötarkoitusta. Ammatillinen kehittyminen ei ole muunkaan potilastietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaista.

Potilaslain mukaan potilastietojen ensisijainen käyttötarkoitus liittyy potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Pihamaa kehottaa selvittämään, onko potilastietojen käsittely ammatillista kehittymistä varten mahdollista järjestää sellaisella tavalla, jonka lainsäädäntö mahdollistaa.