Valinnanvapaus toteutuu vaiheittain

Valinnanvapaus on suurimmillaan perus- ja lähipalveluissa sekä suun terveydenhuollon palveluissa.

Kuvateksti
Asiakas tarvitsee tietoa, jotta hän pystyy päättämään, missä haluaa käydä hoidossa vuoden 2019 alusta lähtien. Kuva Kimmo Torkkeli.

Asiakas voi valita maakunnan kanssa sopimuksen tehneiden palvelutuottajien listalta mieleisensä "omatiimin".  Myös sosiaalihuollon palveluja voi valita. 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti tänään valinnanvapausmallin luonnoksen. Valinnanvapaus on osa sote-uudistusta. 

Perus- ja lähipalvelut ovat joko akuuttikäyntejä tai toistuvia käyntejä esimerkiksi pitkäaikaissairauden tiimoilta. Asiakaan on sitouduttava palveluntuottajaan todennäköisesti vuodeksi. 

Laajempia tai harvinaisempia palveluja varten maakunnan palvelulaitos arvioi palvelutarpeen. Tämän jälkeen asiakas valitsee palvelulaitoksen toimipisteistä sen, jota haluaa käyttää. Näitä olisivat esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä laaja ympärivuorokautinen päivystys ja monet erityistason palvelut 

Asiakas voi palvelutarpeen arvioinnissa saada maakunnalta myös asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin, joita hän voi käyttää palvelujen hankkimiseen. Asiakasseteliä voi käyttää nykyistä palveluseteliä laajemmin maakunnan hyväksymien palvelutuottajien piirissä. Henkilökohtainen budjetti voidaan myöntää esimerkiksi vammaisille, vanhuksille tai jatkuvan tuen ja avun tarpeessa oleville.

Palveluja tuottavat maakunnan yhtiö, yritys tai kolmas sektori. Maakunta hyväksyy palvelujen tuottajat, tekee niiden kanssa sopimukset ja rekisteröi ne. Maakunta ei voi asettaa ehtoja, jotka estävät markkinoiden toimintaa tai muuten kriteerit täyttävien palveluntarjoajien osallistumista. Tällä pyritään takaamaan myös pienten ja keskikokoisten yritysten mahdollisuus pärjätä kilpailussa.

Palveluntarjoajat saavat asiakkaasta maakunnalta kiinteän korvauksen. Rahoitukseen voi sisältyä myös maksuja yksittäisistä suoritteista ja hoidon vaikuttavuuteen perustuvia korvauksia sekä kannustimia tai sanktioita. Näillä ehkäistään perusteettomia lähetteitä ja vältetään yli- tai alihoitamista. Asiakas maksaa hoidostaan lain mukaiset asiakasmaksut.

Valinnanvapaus tulee voimaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään omatiimiin, asiakasseteliin ja henkilökohtaiseen budjettiin liittyvät valinnat. Ne ovat voimassa vuoden 2019 alusta lähtien. Toinen vaihe laajentaa valinnanvapautta, ja tulee voimaan vuoden 2021 alussa. Täysimääräisenä valinnanvapauden on tarkoitus olla käytössä 2023.