Valitsija tarvitsee tietoa ja tukea

Jo nykylainsäädäntö antaa laajat mahdollisuudet valinnanvapauteen terveydenhuollossa. Mahdollisuutta hyödynnetään vasta vähän.

Kuvateksti
Asiakkaan voi olla hankala hahmottaa, mikä on hänelle sopivin palvelu. Kuva Kaisa Sirén

Tämä käy ilmi THL:n ja ajatushautomo Demos Helsingin tekemästä tutkimuksesta.

Kansalaiset voivat saada perusterveydenhuollon valitsemaltaan terveysasemalta. Myös erikoissairaanhoidon hoitopaikan voi valita kaikkialta Suomesta yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa.

Potilailla on myös tietyin ehdoin mahdollisuus valita hoitava ammattilainen. Tutkimukset osoittavat, että kansalaiset pitävät tärkeimpinä hoidon saatavuutta ja mahdollisuutta valita ammattihenkilö. Vapaus valita hoitopaikka on arvostuksessa paljon alempana.

Mahdollisuutta valita ei THL:n mukaan hyödynnetä osin siksi, koska siitä on sekä potilailla että lääkäreillä vääriä käsityksiä ja tulkintoja. Valtion ohjaus on ollut heikkoa.

Muiden maiden, kuten Englannin ja Ruotsin, kokemukset kertovat, että valinnanvapauden laajentaminen vaatii työtä ja aikaa.

– Ensin olisi selkiytettävä, mitä valinnanvapaudella tavoitellaan. Tarkoitus on hämärtynyt, kun keskustelu on painottunut pitkälti yritystoiminnan edellytysten vahvistamiseen, toteaa johtava asiantuntija Maijaliisa Junnila.

Junnilasta asiakkaan voi olla todella vaikea hahmottaa hänelle sopivin ratkaisu. Asiakkaat tarvitsevat riittävästi tietoa palvelujen sisällöstä, laadusta ja saatavuudesta. Myös päätöstä tukevia toimintamalleja kaivataan.

Maijaliisa Junnilan blogi: Valinnanvapaudesta tuli renki.