Valtaosa koronan aiheuttamista ammattitaudeista edelleen sote-alalla

Korona hyväksyttiin korvattavaksi ammattitaudiksi 138 henkilöllä viime vuonna. Koronatartunta voi kuitenkin olla korvattava ammattitauti toimialasta riippumatta.

Kuvateksti
Korona ammattitautina on korvattava ammattialasta riippumatta. Kuva: iStock

Korona ammattitautina koskee valtaosaltaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan töitä ja työpaikoilla tapahtuneita tartuntoja.

”Muiden ammattien kuin terveydenhuollon työntekijöiden työssä tapahtuneista koronatartunnoista on meille tullut vain muutamia yksittäisiä lausuntopyyntöjä”, kertoo takon toimiston päällikkö, lakimies Kirsi Salo.

Vuonna 2020 tapaturma-asiain korvauslautakunta (tako) käsitteli 175 korona-altistuksesta tehtyä lausuntopyyntöä. 138 henkilön tapauksessa se katsoi, että kyseessä on ammattitauti.

Koronatartunnasta aiheutuva sairastuminen voi olla tietyissä tilanteissa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattava ammattitauti. Tako on ohjeistanut vakuutuslaitoksia tekemään lausuntopyynnön kaikista niille tehdyistä ammattitauti-ilmoituksista, joissa sairauden aiheuttajana on koronavirus.

Korvattava ammattitauti voi aiheutua minkä tahansa toimialan töissä, ei pelkästään hoiva- ja terveydenhoitoalan töissä. Suomessa ei ole rajattu ammattiryhmiä, joiden koronatartunnat ainoastaan korvattaisiin työperäisinä.

Koronatartunnan korvaaminen ammattitautina edellyttää, että tartuntalähde on yksilöitävissä esimerkiksi työnteon yhteydessä tapahtuneeksi ja että työntekijällä on todettu koronatartunta.

”Pelkkä altistuminen koronavirukselle ilman todettua koronatartuntaa ei ole ammattitauti eikä sen perusteella saa korvauksia”, toteaa takon lakimies Mari Karttunen.

Vakuutusyhtiö tarvitsee ammattitautiasian ratkaisemiseksi työnantajalta ammattitauti-ilmoituksen. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta velvoittaa lääkäriä ilmoittamaan perustellusti epäilemästään ammattitaudista tai muusta työperäisestä sairaudesta aluehallintovirastolle.

Mediassa on ollut syksyn ja talven mittaan uutisia eri puolilla Suomea työpaikoilla tapahtuneista joukkotartunnoista. Joukkotartuntoja on uutisoitu löytyneen eri toimialan työpaikoilla. Tapahtuneet joukkotartunnat eivät ole vielä näkyneet Takolle tulleissa lausuntopyynnöissä.

Kirsi Salo arvelee, että vie aina jonkin aikaa ennen kuin koronatartunnasta tehty ammattitauti-ilmoitus ehtii Takoon asti lausunnolle. Vakuutusyhtiö hankkii kaikki ratkaisua varten tarvittavat tiedot ennen kuin se voi laittaa asiaa Takolle lausunnolle.

”Tämä voi osittain selittää sitä, miksi ilmoituksia on tullut tähän mennessä näin vähän. Osin kyse voi olla siitäkin, etteivät kaikki tiedä siitä, että koronatartunta voi olla korvattava ammattitauti, toimialasta riippumatta.”

Lue lisää:

Näin korona todetaan ammattitaudiksi

Sairaanhoitaja: Keväällä saadun koronatartunnan jälkeen kunto yhä kaukana entisestä

4.3.2021 korjattu tapaturma-asiain korvauslautakunnan (tako) nimi.