Valtiolta rahaa palkkoihin – Tehy ja SuPer tahtovat 10 vuoden palkkaohjelman

Tehy ja SuPer vaativat valtiolta vuosittain 100-150 miljoonaa euroa koulutetun hoitohenkilöstön palkkoihin kymmenen vuoden ajan.

Kuvateksti
Naisten ja miesten välinen palkkaero on 595 euroa. Tilastokeskus on laskenut luvun keskimääräisen säännöllisen työajan ansioista. Kuva: iStock

Naisvaltaisen sote-alan tehtäväkohtaisia palkkoja pitää nostaa 1,8 prosenttiyksikköä miesvaltaisten alojen palkkoja enemmän joka vuosi kymmenen vuoden ajan. Tehy ja SuPer vaativat, että valtio osoittaa palkankorotuksiin vaadittavat 100-150 miljoonaa vuosittain 2019-2029.  

Valtion rahaa tarvitaan, koska kuntatyönantajilla vaadittavaa rahaa ei ole. Lisäksi työmarkkinaosapuolilta puuttuu työkalu, jolla palkkaepätasa-arvoa voisi korjata. 

– Koko yhteiskunta hyötyy siitä, että hoitoalan vetovoimaisuus ja laadukkaat terveyspalvelut säilyvät, perustelee Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen

Nais- ja miesalojen palkkaeroa kaventava samapalkkaisuusohjelma on ollut käynnissä 13 vuotta. Se on onnistunut kaventamaan nais- ja miesalojen palkkaeroja noin neljällä prosenttiyksiköllä. Ero naisten ja miesten palkkaeroissa on ohjelman kokonaisarvionnin mukaan yli 7 000 miljoonaa euroa vuodessa. 

– Tällä vauhdilla palkkatasa-arvo saavutetaan 2090, sanoo SuPerin toiminnanjohtaja Arja Niittynen

Terveyspalvelut eivät Tehyn ja SuPerin mielestä kuitenkaan voi odottaa niin pitkään. Noin 40 000 hoitoalan koulutuksen saanutta on vaihtanut kokonaan alaa. Merkit alan vetovoimaisuuden hiipumisesta näkyvät myös työpaikoilla. 

– Sairaanhoitajien vakituisiin toimiin tulee nykyään puolet vähemmän hakemuksia kuin aiemmin, sanoo Tehyn Husin-pääluottamusmies Jenni Hjelt.

Tehy ja SuPer ovat ottaneet palkkaohjelmaan mallia maailmalta.

Uusi-Seelanti päätti nostaa naisvaltaisen sote-alan minimipalkkoja viiden vuoden aikana 15-49 prosentilla. Saksassa puolestaan on päätetty korottaa julkisen sektorin palkkoja kaikki palkkoja kahdeksalla prosentilla. Hoitajien palkkoja korotetaan lisäksi euromääräisillä korotuksilla.