Valvira ja avit selvittävät yli 40 hoivakodin henkilöstömitoituksen

Yli neljäkymmentä hoivakotia jätti vastaamatta vanhuspalvelulain mukaiseen kyselyyn, joka selvitti henkilöstömitoituksen toteutumista.

Kuvateksti
THL tekee kyselyn henkilömitoituksesta tänä vuonna kahdesti. Kuva: Lauri Rotko

Valvontaviranomaiset selvittävät kyselyyn vastaamattomien hoivakotien henkilöstömitoituksen. Valvira ottaa valvottavakseen 33 hoivakotia, ja aluehallintovirastot yhdeksän. Avit valvovat kyseisiä yksiköitä jo entuudestaan.

Kyselyyn vastaamattomien joukossa on sekä kunnallisia että yksityisiä hoivakoteja eri puolilta Suomea. Säätiöt ja pienet yritykset muodostavat näistä merkittävän osan.

Kyselyn toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja se lähetettiin lähes 1900 toimintayksikölle. THL toimittaa kyselyn tulokset valvontaviranomaisille. 

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus nousee vanhuspalvelulain mukaan asteittain. Tällä hetkellä mitoitus on 0,55 työntekijää asiakasta kohti ja vuoden 2022 alusta lähtien vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti.

Siirtymäaika loppuu 1.4.2023, minkä jälkeen lakisääteinen vähimmäishenkilöstömitoitus on 0,7 työntekijää asiakasta kohti.