Valvira: Sairaanhoitajien ja lähihoitajien ammattioikeuksia koskevat hakemukset vähentyneet

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myönsi vuonna 2022 alan ammattioikeuksia 2 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kuvateksti
Uusia laillistettuja hoitajia rekisteröitiin viime vuonna vähemmän kuin 2021.
Kuva: Aki Rask

Valvira myönsi uusia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia yli 23 500 vuonna 2022. Myönnettyjen oikeuksien määrä laski hieman verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin määrä oli yli 25 500. Lasku johtui sairaanhoitajien ja lähihoitajien ammattioikeushakemusten vähenemisestä.

Laillistettujen, Suomessa koulutettujen sairaanhoitajien määrä on jatkanut laskua. Vuonna 2022 sairaanhoitajille myönnettiin laillistuksia 842 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laskua näkyy myös muissa hoitoalan laillistusmäärissä. Poikkeuksen muodostavat terveydenhoitajat, joita laillistettiin yli 70 edellisvuotta enemmän.

Sitä vastoin EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen suorittaneiden sairaanhoitajien laillistusten lukumäärä nousi edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan ulkomaisen sairaanhoitajakoulutuksen perusteella laillistuksia myönnettiin viime vuonna kuitenkin hieman vähemmän kuin 2021.

Vuonna 2022 sosiaalihuollon ammattihenkilöistä suurin ryhmä oli lähihoitajat. Lähihoitajien ammattioikeuksien rekisteröintejä sosiaalihuoltoon oli runsaat 360 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereihin lähihoitajaksi rekisteröityjä henkilöitä oli sen sijaan 169 enemmän vuonna 2022 enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 7 031 ammattihenkilöä.

Lähihoitajat voivat rekisteröityä sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

Uusien laillistettujen lääkäreiden määrä oli vuonna 2022 noin 1 000. Luku on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. EU/ETA-alueen ulkopuolella kouluttautuneiden lääkäreiden tutkintoja hyväksyttiin 178, mikä on 49 lääkäriä enemmän kuin edellisenä vuonna. Määräaikaisen luvan toimia lääkärinä sai 165 EU/ETA-alueen ulkopuolella kouluttautunutta lääkäriä, mikä on muutama kymmenen enemmän kuin vuotta aiemmin.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kokonaislukumäärä vuoden 2022 lopussa oli 539 482. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä oli 237 847. Yhdellä henkilöllä voi olla useita ammattioikeuksia.

Luvut eivät kerro työssä olevien henkilöiden määrää.

Lue lisää:

Uusia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia yli 23 500 – laskua edelliseen vuoteen