Vanhuspalvelujen työvoimapula kärjistyy kotihoidossa, jossa vajaalla henkilöstöllä työskennellään joka neljännessä yksikössä

Vanhuspalvelut kärsivät jatkuvasta työvoimapulasta. Ongelma näkyy selvimmin kotihoidossa.

Kuvateksti
Kotihoidon tehtäviä tehdään kiireessä ja ylitöinä.
Kuva: Jaakko Martikainen

Kotihoidossa joka neljäs yksikkö on tehnyt töitä vajaalla henkilöstöllä viikoittain tai sitä useammin. Kärjistynein työvoimapula on niissä yksiköissä, joissa ylitöitä tehdään päivittäin. Tässä tilanteessa on lähes joka kymmenes kotihoidon yksikkö.

Asia käy ilmi THL:n tekemästä seurannasta.

THL:n johtavan asiantuntijan Sari Kehusmaan mukaan tulokset osoittavat, että kotihoitoon tarvitaan pysyvästi lisää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

”Työntekijöille jatkuvat ylityöt aiheuttavat kuormitusta ja jaksamisongelmia. Lisäksi riittämättömällä henkilöstöllä toimiminen voi johtaa myös virheiden ja vaaratilanteiden yleistymiseen. Suurien julkisten kotihoidon tuottajien tulisikin varmistaa, että kotihoidon resursointi ei laske liian alas, kun henkilöstömitoitusta nostetaan ympärivuorokautisessa hoidossa.”

Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman muistuttaa, että vanhuspalvelulain toisen vaiheen uudistukset koskien kotihoitoa ovat tulossa eduskunnan käsittelyyn.

Toivon, että kansanedustajat ottavat tilanteen vakavasti ja kotihoidon tilanteen parantamiseen suunnataan riittävä lisärahoitus. Lisäksi työn veto- ja pitovoiman edistämiseksi on otettava kaikki mahdolliset keinot käyttöön.

Vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa 4 prosenttia yksiköistä on toiminut oman ilmoituksensa mukaan riittämättömällä henkilöstöllä viikoittain, koska koulutettua henkilöstöä ei ole ollut saatavissa.

Ympärivuorokautisessa hoidossa 95 prosenttia toimintayksiköistä täytti marraskuussa 2021 lakisääteisen henkilöstömitoituksen eli 0,55 hoitajaa asiakasta kohden. Mitoitus on parantunut, sillä edellisellä seurantakerralla toukokuussa 2021 vastaava luku oli 90 prosenttia.

Vaikka vanhuspalveluala on rekrytoinut yli 7 000 vakituista työntekijää viimeisen puolen vuoden aikana, työvoimapula vaivaa toimintayksiköitä. Saatujen tietojen mukaan vanhuspalveluihin on rekrytoitu touko-marraskuussa 2021 kaikkiaan 6 264 vakituista sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saanutta työntekijää ja lisäksi 865 muuta vakituista työntekijää.

Merkittävä määrä rekrytoinneista on myös epäonnistunut. Yli 2 400 vakituisen työntekijän rekrytoinnin ilmoitettiin epäonnistuneen, koska vaadittavan sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneita hakijoita ei ole ollut.

THL seuraa vanhuspalvelujen lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutumista kaksi kertaa vuodessa – toukokuussa ja marraskuussa.