Vanhusten ja vammaisten kanssa työskentelevien rikostaustat tulee jatkossa selvittää

Työnantaja voi tulevaisuudessa pyytää vanhusten ja vammaisten kanssa työskenteleviltä rikosrekisteriä. Tehyn mukaan rikosrekisteriote tulee vaatia myös opiskelijoilta. Heitä koskeva lainmuutos on vasta valmisteilla.

Kuvateksti
Vanhusten ja vammaisten kanssa työskentelevän rikostausta voidaan selvittää tulevaisuudessa.
Kuva: Pia Hietamies

Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien työntekijöiden rikostausta voidaan jatkossa tarkastaa. Tämä tulee mahdolliseksi työnantajille, kun asiaa koskeva lainmuutos astuu voimaan.

Hallitus antoi marraskuun lopulla eduskunnalle esityksen, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisen ja järjestämisen valvontaa koskevaa lakia. Esityksen mukaan palvelun tuottajan tai järjestäjän tulee tarkastaa työpaikanhakijan rikostausta, mikäli virka- tai työsuhde vanhusten tai vammaisten parissa kestää vähintään 3 kuukautta yhden vuoden aikana.

Asia on käsitelty eduskunnassa, mutta ei valtioneuvoston yleisistunnossa eikä tasavallan presidentin esittelyssä.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan parhaillaan lainmuutosta, jotta myös vanhusten ja vammaisten kanssa opiskelevien rikostausta voitaisiin tarkistaa.

”Rikosrekisteriote tulee voida vaatia myös opiskelijoilta, jotka harjoitteluissaan työskentelevät näiden haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien kanssa", sanoo Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco.

Nykyisin rikosrekisteri voidaan pyytää opintojen aikana vain, kun koulutukseen kuuluu olennaisesti työskentely alaikäisten kanssa. Opiskeluoikeus voidaan perua, jos opiskelija on tuomittu huumausaine-, väkivalta- tai seksuaalirikoksesta tai vapauteen tai lapseen kohdistuvasta rikoksesta.

Opiskelijoita koskeva muutosehdotus liittyy soveltumattomuuden ratkaisu- eli sora-lainsäädäntöön. Sillä on haluttu parantaa oppilaitosten mahdollisuuksia reagoida koulutuksen aikana tapahtuviin väärinkäytöksiin.

Tehyn mukaan työtä varten hankittavan rikosrekisteriotteen tulisi olla työntekijälle maksuton. Nyt näin ei ole.