Vanhustenhoidon 0,7:n mitoitus velvoittavaksi vaiheittain

Tehyn mukaan mitoitukseen voidaan laskea ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon koulutettu hoitohenkilöstö.

Kuvateksti
Henkilöstön vähimmäismitoitukseksi on nykyisin määritelty laatusuosituksessa 0,5 ammattihenkilöä asiakasta kohti. Suositus on ollut voimassa jo vuodesta 2013, mutta kaikissa yksiköissä se ei edelleenkään toteudu. Kuva: iStock

Vanhusten ympärivuorokautisten hoivapalveluiden henkilöstömitoitusta ollaan nostamassa 0,7:ään. Tavoite on kirjattu hallitusohjelmaan ja se on tarkoitus saada lakiin, joka velvoittaa hoivapaikkoja nykyisen 0,5:n laatusuosituksen sijaan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru odottaa lakiehdotusta syyskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen lakiluonnos lähetetään lausuntokierrokselle ja annetaan hallituksen esityksenä eduskunnalle vielä tämän vuoden aikana.

Ennen kuin lakiesitys on valmis, täytyy ratkaista muutamia keskeisiä kysymyksiä.

– Tehyn mukaan mitoitukseen voidaan laskea ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon koulutettu hoitohenkilöstö, kuten lähihoitajat ja sairaanhoitajat ja heidän tekemänsä työtunnit, jotka kohdentuvat välittömään hoitotyöhön, korostaa mitoitusjaostossa Tehyä edustava työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Tehyssä nähdään, etteivät hoiva-avustajat ole ratkaisu pulmaan.

Tehy on esittänyt, että henkilöstömitoitusta täytyy voida nostaa asiakkaiden hoidon tarpeen perusteella. Lisäksi tarvitaan erillinen tukipalveluhenkilöstöä koskeva mitoitus. Tehyn mukaan sairaanhoitajat vastaavat lääkehoidon toteutuksen kokonaisuudesta ja sen toteuttamisesta huolehtivat sairaanhoitajat ja lähihoitajat yhdessä. Toiminta- ja fysioterapeutteja pitää olla riittävästi.

Ministeri Kiurun mukaan henkilöstömitoitus ei ole tulossa voimaan kertarysäyksellä vaan portaittain. Syksyllä 2020 se voisi olla 0,5, mutta nousisi myöhemmin 0,7:ään.

Työryhmä tekee ehdotuksen muista vanhuspalvelujen uudistuksista tämän vuoden loppuun mennessä. Esitys lähetetään lausunnolle keväällä 2020.