Vapaapäivät lisääntyvät jaksotyössä – myös ylityöstä ja korvauksien maksusta uusia määräyksiä

Sote-sopimuksen uusissa määräyksissä on useita parannuksia jaksotyöhön.

Kuvateksti
Sote-sopimuksen piirissä olevista 70 prosenttia tekee jaksotyötä. 
Kuva: Petri Blomqvist

Vapaapäivien määrä jaksotyössä lisääntyy uusien sopimusmääräysten myötä.

Vastaisuudessa arkipyhävapaan saa kokonaisena vapaapäivänä samalla jaksolla.

Vapaapäivien määrää lisää myös uusi määräys, jonka mukaan työntekijän on saatava kultakin viikolta kaksi vapaapäivää.

"Kolmen viikon jaksolla kirjaus tarkoittaa kuutta vapaapäivää, ja kuuden viikon jaksolla 12 vapaapäivää. Arkipyhävapaa tulee vielä päälle", Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Juha Honkakoski sanoo. 

Aiemmin jaksotyömääräyksiin ei ollut kirjattu vapaapäivien määrää. Puute johti siihen, että työnantajat saattoivat suunnitella kolmen viikon jakson, jolla oli vain kolme vapaapäivää.

"Vuorokausi- ja viikkolepomääräykset toteutuivat, mutta kokonaisia vapaapäiviä ei välttämättä ollut. Vapaapäivä tarkoittaa jaksoa, joka alkaa ja päättyy vuorokauden vaihtuessa."

Jaksotyössä voi työpaikalla ottaa vastedes käyttöön kuuden viikon työaikajakson kolmen viikon jakson sijaan.

Kolmen viikon jakso tuli pääsäännöksi jaksotyöuudistuksen myötä vuonna 2015. Kolmen viikon jakso on kuitenkin koettu työpaikoilla hankalaksi muun muassa siksi, että vapaapäiviä oli vaikea yhdistää toisiinsa. 

"Tehyläiset kokivat myös, että he eivät voi suunnitella elämäänsä kuin kolmeksi viikoksi kerrallaan, kun eivät tiedä, miten ovat töissä."

Kuuden viikon jaksolla ylityöt ja niistä maksettavat korvaukset kuitenkin helposti jäävät pienemmiksi kuin lyhyemmällä jaksolla.

Ongelma on uudessa sote-sopimuksessa ratkaistu niin, että kuuden viikon jaksolla ylityökorvaukset maksetaan samoin kuin neljän viikon jaksolla.

"Ensimmäisiltä 24 ylityötunnilta maksetaan 50-prosenttinen korvaus ja sen jälkeen 100-prosenttinen korvaus."

Toinen mahdollinen ongelma koskee korvauksia, jotka kuuden viikon jaksolla ilman erillistä sopimusmääräystä maksettaisiin kuuden viikon välein.

Uudessa sote-sopimuksessa on kuitenkin määräys, jonka mukaan epämukavan työajan lisät maksetaan kuuden viikon jaksolla kolme viikon välein. 

"Ylityökorvauksia ei luonnollisestikaan voi maksaa kuin vasta jakson päätyttyä, joten ne maksetaan kuuden viikon välein."

Kokeilumääräys kuuden viikon jaksosta on voimassa vuoden 2025 huhtikuun loppuun. 

Myös paikallinen sopiminen yhdeksän tunnin vuorokausilevosta on mahdollista.

"Vuorokausilevon lyhentäminen työaikalain edellyttämästä 11 tunnista vaatii myös työntekijän tai viranhaltijan suostumuksen."

Käyty neuvottelukierros osoittaa Honkakosken mielestä sote-sopimuksen tarpeellisuuden.

"Saimme historiallisen monta parannusta työaikamääräyksiin. Syynä on se, että pystymme keskittymään vain sote-alan ongelmien ratkomiseen."

Lue lisää:

Arkipyhät kokonaisina vapaapäivinä silpun sijaan – uusi sote-sopimus hyväksytty