Vauva näytille isän työpaikalle

Tehyn edunvalvontajohtaja kannustaa miehiä perhevapaille.

Miesvaltaisten työpaikkojen pitää kehittää työn ja perheen yhteensovittamista helpottavia käytäntöjä. Työaikaan ja -järjestelyihin liittyvät joustot, esimiehen tuki ja myönteinen suhtautuminen vähentävät työn ja muun elämän välistä ristiriitaa ja parantavat työhyvinvointia. Myönteiset vaikutukset näkyvät vähentyneinä kustannuksina ja parantuneena tuloksena.

Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan kolmella neljäsosalla työpaikoista työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu pääsääntöisesti hyvin. Miesvaltaisilla työpaikoilla tilanne on kuitenkin huonompi kuin naisvaltaisilla. Miesvaltaisista työpaikoista 60 prosenttia tiedottaa huonosti esimerkiksi joustavista työajoista.

Isien osuuden kasvaminen esimerkiksi perhevapaiden pitämisessä edistäisi naisten ja miesten tasa-arvoa. Lisäksi se tasaisi perhevapaista aiheutuvia kustannuksia.

– Miesten perhevapaiden käyttö on kiinni myös isien ja äitien omista asenteista. Isien täytyy näyttää esimerkkiä ja pitää rohkeasti perhevapaita. Kokemuksesta voin sanoa, että lapsen kanssa olemisesta saa valtavasti irti, eikä sitä aikaa antaisi pois mistään hinnasta, Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara sanoo.

Työterveyslaitoksen tutkija on Maarianvaaran kanssa samoilla linjoilla.

– Isät voisivat tuoda vauvojaan työpaikalle näytille niin kuin äiditkin tekevät, johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitokselta kehottaa.

Maarianvaara muisuttaa, että taloudellinen tilanne ei selitä miesten vähäisempää perhevapaiden pitämistä.

– Noin neljäsosassa lapsiperheistä nainen tienaa miestä enemmän, mutta silti miehet pitävät vain pari prosenttia hoitovapaapäivistä.

Työterveyslaitos toteuttaa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön kanssa 2016-2018 hankkeen Isä hoitaa – perhevapaalta virtaa työntekoon. Työterveyslaitos tarjoaa  mahdollisuutta kouluttaa esimiehet perhemyönteisten käytäntöjen tehokkaampaan hyödyntämiseen.