Viinan vaarat vaanivat eläkeläisen vapaa-ajassa

Masennus ei kuulu automaattisesti vanhenemiseen, muistuttaa Vanhene viisaasti -kampanja.

Kuvateksti
Eläkkeellä on vaarana, että alkoholi täyttää työstä vapautuneen ajan. Kuva: Annika Rauhala

Lomakauden päättyessä työt eivät jatku kaikilla. Tänäkin vuonna noin 50 000 suomalaista jää työelämästä vanhuuseläkkeelle. Eläköityminen on iso elämänmuutos: vapaa-ajan määrä kasvaa, käytettävissä olevat tulot vähenevät ja työnteon mukanaan tuomat merkitykset ja sosiaaliset suhteet jäävät pois päivittäisestä arjesta.

Yksi eläkepäivien kompastuskivi voi olla liiallinen alkoholinkäyttö. Kun työssäkäynti ei enää tuo rytmiä arkeen, käytetyt alkoholimäärät voivat alkaa kasvaa.

Runsaat kymmenen prosenttia 65 vuotta täyttäneistä käyttää liikaa alkoholia. Vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on eläkeiässä, joten kyse on suuresta joukosta ihmisiä. 

– Ikääntyvillä alkoholin riskikäyttö liittyy usein mielialaan. Alkoholilla lievitetään tyypillisesti yksinäisyyden, ahdistuksen ja masennuksen tunteita. Masennus ei ole mikään normaaliin vanhenemiseen automaattisesti kuuluva asia, sanoo kehittämiskoordinaattori Sisko Salo-Chydenius A-klinikkasäätiöstä.

Masennuksen vaaran merkkejä ovat jatkuva alakuloisuus, toivottomuuden tunne, hätä ja huoli, joille ei ole realistista perustetta.

A-klinikkasäätiön, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston, Kalliolan setlementin ja Suomen Mielenterveysseuran Vanhene viisaasti -kampanja nostaa esiin ikääntyvien ihmisten mielen hyvinvointia ja päihteidenkäytön vaikutusta siihen.

Eläkepäiviin kannattaa varautua miettimällä, miten muutokset mullistavat päivittäistä elämää ja kuinka muutoksiin sopeutuu. Vinkkejä tarjoaa kampanjamateriaaleihin kuuluva muistilista. Tarjolla on myös video.