VTV: Sosiaali- ja terveysministeriöltä ja hyvinvointialueilta puuttuu tietoa sote-uudistuksen vaikutuksista

Yhteispäivystykset hoitavat yhä enemmän kiireettömiä potilaita, joiden paikka olisi perusterveydenhuollossa.

Kuvateksti
Yhteispäivystyksellä tarkoitetaan päivystysvastaanottoa, jossa hoidetaan sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystyspotilaita. Yhteispäivystys on auki kaikkina vuorokauden aikoina.
Kuva: Pia Hietamies

Yhteispäivystyksissä perusterveydenhuollon potilaiden hoitoa arvioidaan yhä enemmän erikoissairaanhoidon tutkimuksilla. Myös henkilöstön määrää on jouduttu kasvattamaan, koska potilaiden määrä on lisääntynyt.

Näin toteaa Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Se on tarkastanut terveyspalveluiden keskittämistä erikoissairaanhoidon työnjaon ja yhteispäivystyksen osalta. 

Tarkastuksen mukaan uudistus on lisännyt ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen kustannuksia. Yhteispäivystykset eivät myöskään ole helpottaneet yleislääketieteen päivystäjien saatavuutta.

Potilaat päätyvät yhteispäivystyksiin, kun he eivät pääse perusterveydenhuollon kiirevastaanotoille. Yhteispäivystyksistä potilaita ei taas saada siirrettyä jatkohoitoon, koska hoitopaikkoja ei ole riittävästi.

Yhteispäivystyksissä hoidetaan kiireettömiä potilaita sekä potilaita, joilla ei ole hoidon vaan hoivan tarvetta. 

”Yhteispäivystyksissä pitää osata entistä enemmän, koska hoitohenkilökunnalla pitää olla sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osaamista" toteaa tuloksellisuustarkastusneuvos Taina Rintala.

VTV nostaa esiin myös puuttuvat tiedon. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole VTV:n mukaan kyennyt seuraamaan erikoissairaanhoidon keskittämisen toiminnallisia ja taloudellisia seurauksia. 

Myöskään hyvinvointialueet eivät tiedä, millaisia vaikutuksia keskittämisellä on ollut palvelujen kustannuksiin, laatuun ja potilasturvallisuuteen.

Esimerkiksi sitä ei tiedetä, ovatko sairaala- ja päivystysverkon tähänastisilla uudistuksilla tavoitellut säästöt toteutuneet. Tavoitteena oli saavuttaa 350 miljoonan euron säästöt julkiselle taloudelle.

VTV ehdottaa, että terveydenhuollon uudistuksen tavoitteille pitää luoda mittarit. Ne pitäisi ottaa käyttöön, kun sairaala- ja päivystysverkkoa järjestetään uudelleen. 

Sairaala- ja päivystysverkkoa on järjestelty uudelleen vuodesta 2018 lähtien. 

Uudistuksella on pyritty varmistamaan muun muassa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, hoitohenkilöstön riittävä osaaminen sekä asiakas- ja potilasturvallisuus. 

Palveluita on myös pyritty siirtämään erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Hyvinvointialueet lakkauttavat säästöpaineissaan perusterveydenhuollon yksiköitä. 

Terveyspalvelujen keskittäminen: erikoissairaanhoidon työnjaon ja yhteispäivystyksen toimeenpano