Vuorotyö ja univaje voivat muuttaa geenien toimintaa ja lisätä tulehduksia kehossa – loma ja lepo palauttavat

Pitkäaikainen univaje lisää masennuksen ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Taustalla on molekyylibiologisia mekanismeja, joista tiedetään vielä vähän.

Kuvateksti
Palauttava loma on vuorotyöläisen elimistölle tärkeä. Kuva: iStock

Vuorotyöstä johtuva unihäiriö voi vaikuttaa geenien toimintaan, mutta kotimaisen tutkimuksen mukaan lepo ja loma palauttivat vuorotyöntekijöiden DNA:n toimintaan liittyviä muutoksia.

Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) sekä Finnair selvittivät DNA-metylaation dynaamisia muutoksia vuorotyötä tekevillä.

DNA:n metylaatio on epigeneettistä säätelyä, joka muokkaa geenien toimintaa ja säätelee niiden aktiivisuutta. 

Tutkimuksessa havaittiin, että vuorotyön aiheuttamasta unihäiriöstä kärsivillä esiintyi geenien toimintaan vaikuttavia DNA:n metylaation muutoksia. Muutokset voivat välittää univajeen aiheuttamia tulehduksia elimistössä.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lomajaksojen lepo ja palautuminen johtivat myös työjakson aikana havaittujen muutosten palautumiseen.

"Riittävä lepo ja palautuminen ovat erityisen tärkeitä silloin, kun taustalla on pitkäaikaista univajetta", Helsingin yliopiston ja THL:n professori Tiina Paunio.

Tutkimukseen osallistui 32 vuorotyöntekijää. Heistä 21 kärsi vuorotyön aiheuttamasta unihäiriöstä ja 11 edusti kontrolliryhmää. DNA-metylaation dynaamisia muutoksia selvitettiin koko perimän kattavalla analyysilla sekä työn aikana että loman jälkeen.

Ympäristön vaikutusta epigeneettiseen säätelyyn ja geenien toimintaan pitää tutkia lisää. 

Tutkimus on julkaistu Scientific Reports -julkaisusarjassa.