Yamk-tutkinto hyödyttää työpaikkaa

Ylempi amk-tutkinto lisää osaamista, mutta työnantajat eivät vielä ole ymmärtäneet sen etuja.

Kuvateksti
Yamk-tutkinto on jäänyt maisteritutkinnon varjoon. Kuva Lehtikuva.

Työelämälähtöisesti rakennettu ammattikorkeakoulutus jatkotutkintoineen on tuoreen väitoskirjan mukaan onnistunut. Kristiina Ojala tarkastelee yamk-tutkintojen merkitystä ja hyötyjä työmarkkinoilla ja korkeakoulujärjestelmässä. 

Yamk-tutkinnot tuottavat osaamista työelämään, mutta vielä niiltä puuttuu kilpailukyky työmarkkinoilla. 

Tulokset osoittavat myös, että tutkinnon suorittaneet hyötyvät tutkinnosta eniten työpaikkakohtaisen osaamisen kasvulla.

‒ Osaaminen näyttäytyy työpaikkojen kehittämistarpeisiin vastaamisen kautta, Ojala sanoo.

‒ Tutkinto palkitsee siihen kytköksissä olevat henkilöt ja työpaikat, mikä lisännee tutkinnon suorittaneiden ja heidän työnantajiensa tyytyväisyyttä tutkintoon sekä siihen satsattuun aikaan.

Työmarkkinat eivät kuitenkaan tunne yamk-tutkintoa kovin hyvin, ja se on jäänyt maisteritutkinnon varjoon. Työnantajat eivät koe YAMK-tutkinnon vastaavan maisterin tutkintoa ja suhtautuvat varautuneesti tutkinnon tuottamaan osaamiseen ja kilpailukykyyn verrattuna maisteritutkintoon.

Myös tutkinnon suorittaneet kokevat, että siitä on vähän hyötyä kilpailukyvyn lisääntymiselle ja uralla etenemiselle.

Ojala kehottaa ammattikorkeakouluja ylläpitämään tiukkoja ja korkeaa motivaatiota mittaavia opiskelijoiden valintakriteereitä sekä parantamaan opetusta.

‒ Tutkinnon asema vahvistuisi todennäköisimmin yamk-tutkinnon suorittaneita palkkaavien työnantajien osalta.  

Yamk-tutkinnosta ei ole joustavaa väylää tohtorikoulutukseen, mikä muodostaa koulutuksellisen umpiperän.

Ojalan mielestä suomalaiseen koulutusperinteeseen kuuluvan koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta yamk-tutkinnon suorittaneille tulisi luoda väylä tohtoritutkintoon.

Kristiina Ojalan väitöskirja Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työmarkkinoilla ja korkeakoulujärjestelmässä tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 12.toukokuuta 2017.