Yleissitovuus hieman kasvanut

Osa yksityisen sektorin tehyläisistä työskentelee edelleen yrityksissä, joissa ei käytetä työehtosopimusta. Näissä paikoissa työntekijöiden työehdot määräytyvät vain lain mukaan. Tällaisia työpaikkoja on etenkin kuvantamispalveluissa ja fysioterapiassa.

Viime keväänä Tehy-lehti (6/2015) kirjoitti, että esimerkiksi osasta Fysios-ketjuksi yhdistyneitä yrityksiä puuttuu työehtosopimus. Vaikka aikaa on kulunut vuosi, asia ei vielä ole täysin korjaantunut lehden saamien tietojen mukaan.

Tehyn kanta on, että kaikkiin yksityisiin fysioterapiayrityksiin tulee saada terveyspalvelualan sopimus.

Yleisesti ottaen työehtosopimusten kattavuus on parantunut viime vuosina. Vuonna 2014 yksityisen sektorin yleissitovien työehtosopimusten piiriin kuului 84,3 prosenttia palkansaajista, missä on kasvua 2,3 prosenttia vuodesta 2008.

Yleissitovuuden piirissä 84 prosenttia yksityisen sektorin palkansaajista.

Tiedot käyvät ilmi tutkija Lasse Ahtiaisen raportista Työehtosopimusten kattavuus vuonna 2014. Tutkimus on laadittu Työsuojelurahaston tuella ja sen on julkaissut työ- ja elinkeinoministeriö.

Työehtosopimuksia oli kaikkiaan 198 kappaletta, joista yleissitovia 165 ja ei-yleissitovia 33.

Yksityisen sektorin palkansaajista toimi 922 997 henkilöä järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa. Heitä työehtosopimukset koskevat normaalisitovuuden perusteella. Lisäksi yleissitovuuden perusteella työehtosopimusten piiriin tuli 252 288 palkansaajaa, jotka työskentelivät ei-järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa.

Kaikkiaan yksityisen sektorin palkansaajia oli työehtosopimusten piirissä 1 175 285 henkilöä vuonna 2014.

Julkisella sektorilla sopimusten piiriin kuuluvat kaikki palkansaajat.

Työehtosopimusten kattavuus vuonna 2014