Yli 90 prosenttia nuorista hoitajista on harkinnut alanvaihtoa – "Kahdeksan neurokirurgista potilasta vuorossa on liian paljon"

Tehyn kyselystä selviää, että vaikka hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, nuoret hoitajat uupuvat edelleen.

Kuvateksti
Tehyläiset voivat nyt työssään paremmin kuin pandemiavuosina, eikä työhyvinvoinnissa ole eri ikäryhmien välillä merkittäviä eroja.
Kuva: Aki Rask

Alle 30-vuotiaat erikoissairaanhoidossa työskentelevät tehyläiset ovat edelleen kokeneita kollegoita uupuneempia. 93 prosenttia nuorista erikoissairaanhoidon hoitajista on harkinnut vaihtavansa alaa.

Tilanne selviää Tehyn tuoreesta kyselystä

29-vuotias sairaanhoitajaopiskelija Maria Malmgren vahvistaa kyselyn tuloksen. Hän työskentelee sairaanhoitajan sijaisena neurokirurgisella osastolla Husissa.

"Me nuoret emme jaksa samaa tahtia kuin kokeneet. He ovat jo tottuneet siihen, että tämmöistä tämä on."

Malmgrenin mielestä omaa jaksamista pitää miettiä ja päättää, mikä on tarpeeksi. Ruokatauot on pidettävä.

"On osattava ajatella, että potilas on tässä senkin jälkeen, kun olen syönyt."

Neurokirurgiset potilaat ovat vaativia hoidettavia, ja usein tarvitaan kaveriksi toinen hoitaja.

"Hoitajapulan vuoksi työkaveri ei ehdi heti avuksi, ja silloin potilas joutuu valitettavasti odottamaan."

Hoitajapula näkyy yksittäisen sairaanhoitajan potilasmäärässä.

"Neljä potilasta vuorossa on hyvä määrä, sillä silloin ehdin hoitaa heidät kaikki kunnolla. Kahdeksan on ehdottomasti liikaa, mutta joskus on näinkin."

Malmgren muistaa potilaan, jota hän ei ehtinyt viedä vessaan eikä katetroida koko työvuoron aikana. 

"Ahdistaa vieläkin ajatus, miten pitkään hän joutui odottamaan."

Malmgren kiittää esihenkilöitään, joille hän on voinut puhua liiallisesta kuormituksesta.

"He tekevät sen, mitä pystyvät." 

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kehottaa hallitusta ja työnantajia ottamaan ajatukset alanvaihdosta vakavasti.

"Vaikka vain pienehkö osa harkitsevista toteuttaisi aikomuksensa, meillä ei ole varaa menettää yhtä ainutta."

kyselyn mukaan Tehyläiset voivat työssään paremmin kuin pandemiavuosina, eikä työhyvinvoinnissa ole eri ikäryhmien välillä merkittäviä eroja.

Kuormitusta aiheuttivat vastaajien mukaan edellisten vuosien tapaan erityisesti kiire ja liiallinen työmäärä sekä vähäinen henkilökunta. 

Alanvaihdon ajatuksiin ajaa kyselyn mukaan edelleen se, että palkka ei vastaa työn vaativuutta. Näin ilmoitti 89 prosenttia vastaajista. 

Maria Malmgren tekee 80-prosenttista työaikaa, jotta mieli pysyy terveenä. Pienempi palkka tekee taloudellisesti tiukkaa, mutta oma hyvinvointi on asetettava edelle.

"Monet uupuvat, koska he joutuvat tekemään täyttä työaikaa. Vähempään ei ole taloudellista mahdollisuutta. Jos palkka olisi parempi, useampi voisi ottaa kevyemmän työprosentin."

Vastaajilta kysyttiin myös arviota siitä, jaksavatko he sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä työuransa loppuun. 35 prosenttia oli sitä mieltä, ettei jaksa työuran loppuun sote-alan tehtävissä, 29 prosenttia kertoi jaksavansa. 36 prosenttia ei osannut arvioida jaksamistaan.

Alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä lähes 60 prosenttia vastaajista katsoi, että ei jaksa työuran loppuun sote-alan töissä. 

Maria Malmgren on vaihtanut hoitoalalle ravintolatyöstä.

"En haluaisi lähteä taas vaihtamaan alaa, koska sairaanhoitajan työ sinänsä on loistavaa."

Tehy teetti kyselyn Aula Researchilla viidettä kertaa. Kysely selvitti työhyvinvointia, kuormitusta, alanvaihtoa ja työn vetovoimaa. Kysely tehtiin loppukesästä, ja vastaajia oli 3 570.