YTHS:n sopimus hyväksytty – palkat nousevat ja palkkausjärjestelmä uudistuu

Palkat nousevat tämän vuoden joulukuun ja vuoden 2024 helmikuun välillä yhteensä 8,75 prosenttia.

Kuvateksti
Sopimuskaudella maksetaan kaksi yleiskorotusta. 
Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Osapuolet ovat hyväksyneet Sote ry:n ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön neuvotteleman työehtosopimuksen. 

Sopimuskausi on sovittu alkamaan 1.12.2022 ja päättymään 30.4.2025. Viimeisen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan erikseen. 

Yksityissektorilla Sote ry:nä neuvottelevat Tehy, SuPer ja Erto. 

Sopimuskaudella maksetaan kaksi yleiskorotusta. 

Ensimmäinen 3,75 %:n korotus maksetaan 1.12.2022 ja toinen 3,1 %:n korotus
1.8.2023.

Lisäksi sovittiin paikallisista eristä ja palkkausjärjestelmän uudistamisesta. 

0,4 %:n paikallinen erä tulee jakoon 1.2.2024.

1.4.2023 alkaen erityistekijälisien maksamiseen käytetään 1,5 %.

Palkkausjärjestelmän uudistuksen tarkoitus on nykyistä paremmin ottaa palkassa huomioon eri tehtäväkokonaisuuksien ja lisäkoulutuksen, perehtyneisyyden ja vastuun merkitys. Käyttöön otetaan myös henkilökohtainen lisä.

Työntekijän palkka ei laske uudistuksessa. 

Vuoden 2023 korotukset on yhdistetty Teknologiateollisuuden sekä Kemianteollisuuden yleisiin työehtosopimuksiin.

Osapuolet neuvottelevat työehtosopimusten vaikutuksista ensi vuoden korotuksiin, mikäli niiden korotukset ylittävät nyt sovitut palkantarkistukset. 

Sopimukseen sisältyvät myös perhevapaauudistukseen liittyvät muutokset.

Sopimuksessa sovittiin myös kahdesta työryhmästä.

Toinen työryhmä selvittää mahdollisuuksia edistää henkistä ja fyysistä työturvallisuutta.

Toinen työryhmä selvittää muun muassa vuosityöaikaan liittyviä ongelmakohtia ja valmistelee niihin muutosesityksiä.