Työnantaja, näin rekrytoit hoitajapulan aikana hoitajia

Kuvateksti
Kuva: Canva

Työnantajat ovat kysyneet minulta, miten hoitajapulassa saadaan rekrytoitua ja pidettyä hoitajat itsellä töissä. Minulle on huomautettu, että kritisoin joskus tiukinkin sanakääntein hoitoalan työnantajakokemusta. Siihen tuskastuneena on toivottu ratkaisuja.

Mielellään vastaan tähän toiveeseen. Haluan sitä ennen huomauttaa, että kritisoin tai kannustan hoitoalan työnantajia mielestäni aiheesta. Seuraavana on seitsemän kohdan lista, johon kokosin asioita, joiden pitkän sairaanhoitajan kokemukseni mukaan uskon auttavan rekrytoinnissa. Listaa saa vapaasti hyödyntää.  

1. Pistä palkka kuntoon

Pidä huolta siitä, että maksat houkuttelevaa ja kilpailukykyistä palkkaa. Hoitajapulassa työnantajat kilpailevat erityisesti kokeneista hoitajista ja keikkasairaanhoitajista rahalla niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisessä rekrytoinnissa.

2. Vastuuta hyvään työilmapiiriin
Hoitaja kaipaa konkreettista ja sanallista kiitosta hyvin tehdystä työstä, jollei nyt joka päivä niin ainakin joka viikko. Ongelmiin on työpaikalla puututtava heti ja tuotava ne ilman rangaistuksen pelkoa ratkaisukeskeisesti esiin. Sen jälkeen on sovittava ratkaisuista, joihin sitoudutaan.

Tee selväksi, että joka ikinen työntekijä vastaa henkilökohtaisesti hyvästä työilmapiiristä ja tunkkaisen työkulttuurin asiallisesta tuulettamisesta. Käytä tavoitteen saavuttamiseksi hoitajien, työterveyshuollon, työsuojelun ja luottamusmiehen asiantuntemusta. Yhtenä heidän tehtävistään on kehittää kanssasi henkilöstön työhyvinvointia ja ylläpitää työrauhaa.

3. Ole hoitajan puolella
Jalkaudu säännöllisesti käytännön hoitotyöhön. Hoitajalla tulee olla tunne siitä, että johtajana ja/tai esihenkilönä olet hoitajan ja muun henkilöstön puolella. Tee muutoksia läpinäkyvästi, kun hoitajat kuormittuvat.

Perkaa työperäistä kuormitusta vaikkapa hoitoisuusmittareiden ja ergonomisen työaikasuunnittelun avulla. Pureudu hoitajien kuormituksen vähentämiseen erityisesti niinä päivinä, kun sijaisia ei saada työvuoroihin. Hoitajan on voitava työssään keskittyä hänen vastuullaan olevien potilaiden eettisen tarkastelun kestävään ja merkitykselliseen hoitotyöhön

4. Nosta esiin hoitotyön asiantuntijuus

Hoitajat ovat terveysalan suurin ammattiryhmä. Nosta hoitajan osaaminen ja ammattitaito selkeästi työpaikalla esiin, koska se on yksi työnantajan näkyvimmistä käyntikorteista potilaille ja heidän läheisilleen. Pidä huolta, että hoitajapulassa tehtäväsiirrot hoitajalle vähenevät. Kyseenlaista ”joku hoitaja voi tehdä tämän ja tuon” -käskyttäminen hallinnollisessa päätöksenteossa, jollei siihen ole laskettu riittäviä resursseja.

Tee yhdessä hoitajien kanssa eri työvuoroihin tehtäväkortit, joissa on huomioitu hoitaja-potilasmitoitus ja hoitotyön asiakaskeskeiset minimilaatuvaatimukset. Huomioi muun muassa hoitajien aivoterveys. Se tapahtuu vähentämällä yhdessä sopien keskeytyksiä, mielessä pidettäviä asioita, työperäistä stressiä ja hoitovirheiden mahdollisuutta.

5. Pidä huolta pitovoimasta

Mieti jo osana rekrytointiprosessia hoitajien pitovoimaa, koska jatkuva rekrytointi on kallista ja vie turhaan työnantajan resursseja. Laita työpaikkailmoituksiin ensimmäiseksi edut, lisät, uramalli ja täydennyskoulutuksen tukeminen. Vältä turhaa ja itsestään selvää ”meillä on mukavat potilaat ja kivat työkaverit” -jargonia. Sitoutumista edistää tunne kilpailukykyisestä työpaikasta ja -yhteisöstä, joihin erityisesti kohdat 1.–4. johtavat.

6. Aktiivinen perehdytys, täydennyskoulutus ja työterveys kuntoon

Tee selkeä ja yksinkertainen perehdytys-, mentorointi ja urakehityspaketti. Sellainen, joka aukeaa perehdytyksen aikana vaikka äidinkieli ei aina olisi suomi. Tilaa työterveyshuollosta myös ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluita. Tilaa hoitoalan parhaat kouluttajat ja työnohjaajat työn kehittämisen tueksi. Hyödynnä koulutuksissa hoitajien osaamista ja hyvää hiljaista tietoa.

7. Hyödynnä tutkittua ja näyttöön perustuvaa tietoa

Hyödynnä tutkittua, näyttöön perustuvaa ja tilastoitua tietoa perustellessasi hoitotyön muutostarpeita ja kehittämistä. Esimerkiksi hoitotyössä kohdattu väkivalta on vuosi vuodelta lisääntynyt. Siihenkin puuttumisessa tutkitusta tiedosta on hyötyä. Periaate on, että hoitajan on tultava ehjänä kotiin työvuorosta.

Tutkimuksista löytyy myös perusteluja budjettikeskusteluun sille, että hyvinvoiva työntekijä tuottaa työnantajalle enemmän. Hoitajien työoloihin satsaaminen tuo säästöjä, ei ainoastaan aiheuta menoeriä. 

Miltä nämä ratkaisuehdotukset sinusta kuulostavat?

Lue myös: Hoitajan mieli kuntoon ajoissa

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.