Kuka valvoo lääkehoitotenttejä?

Olen työpaikkani ainoa sairaan­hoitaja.­ Valvon lääkehoitotentit. Koen ­tämän raskaaksi. Kenen pitäisi vastata ­tenteistä?

Kuvateksti
Työnantaja päättää, miten työpaikan lääketentit valvotaan.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Lääkehoidon teoria- ja laskutenttien valvonnassa on erilaisia käytäntöjä.

Viranomaiset eivät ole ohjeistaneet niiden valvonnasta, joten työnantaja päättää, miten tentit valvotaan. Valvojana voi toimia sairaanhoitajan lisäksi esihenkilö tai esihenkilön valtuuttama muu ammattihenkilö.

Valvojana voi toimia myös työntekijä, jolla ei ole sote-alan koulutusta, jos työnantaja näin päättää eikä työyksikön lääkehoitosuunnitelma sitä estä.

Sen sijaan käytännön näyttöjen vastaanottajana voi toimia vain riittävän kokenut ja riittävät tiedot ja taidot omaava terveydenhuollon ammattihenkilö, esimerkiksi sairaanhoitaja.

Jos koet, että työaikasi ei riitä ­tenttien valvontaan, keskustele esihenkilösi kanssa.

Voitaisiinko tenttien valvominen järjestää toisella tavalla, olisiko toimintayksikköön mahdollista saada lisäresursseja tai voitaisiinko joitakin muita tehtäviä jättää tekemättä, jotta työaika riittäisi kaikkeen tarpeelliseen?