Missä tilanteessa työnantajalla on oikeus laskea peruspalkkaa?

Peruspalkkani laski, kun minut vakinaistettiin. Tehtäväni ei muuttunut. Miten minun pitäisi toimia?

Kuvateksti
Sote-sopimuksen mukaan peruspalkkaa eli tehtäväkohtaista palkkaa ei voida laskea, ellei tehtävän vaativuus muutu olennaisesti vähemmän vaativaksi.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa neuvotteleva edunvalvonta-asiantuntija Heidi Laurila.

Sote-sopimuksen mukaan peruspalkkaa eli tehtäväkohtaista palkkaa ei voida laskea, ellei tehtävän vaativuus muutu olennaisesti vähemmän vaativaksi. Ota siis yhteyttä luottamusmieheen.

Jos tehtävä olisi muuttunut olennaisesti vähemmän vaativaksi, palkkaa voitaisiin laskea kahdeksan viikon kuluttua tehtävän muuttumisesta. Mikäli työntekijä haluaa muutosta itse tai työnantaja tarjoaa vähemmän vaativaa tehtävää lomautuksen vaihtoehtona, palkka voi laskea heti muutosajankohdasta lukien.

Muutoksen yhteydessä pitää päivittää tehtävänkuva. Samalla arvioidaan muutoksen vaikutus tehtäväkohtaiseen palkkaan. Muutos on pystyttävä esittämään konkreettisesti. Kynnys sille, että tehtävä muuttuu olennaisesti vähemmän vaativaksi, on korkea.