Miten toimin, kun työnantaja haluaa siirtää minulle tehtäviä lääkäriltä?

Työnantaja haluaa siirtää minulle tehtäviä, joita aiemmin on tehnyt lääkäri. Miten toimin? Nouseeko palkkani?

Kuvateksti
Palkankorotuksen kierukan asennuksesta tulee Tehyn mukaan olla vähintään 400–500 euroa kuukaudessa, koska työ muuttuu entistä vaativammaksi.
Kuva: Jaakko Martikainen

Kysymykseen vastaa edunvalvonta-asiantuntija Heidi Laurila. 

Ota yhteys luottamusmieheen jo siinä vaiheessa, kun työnantaja esittää tehtävämuutosta.

Älä missään tapauksessa ota uutta tehtävää vastaan ennen kuin palkan korottamisesta on sovittu.

Luottamusmies voi selvittää asiaa ja neuvotella palkankorotuksesta työnantajan kanssa.

Jos uusi tehtävä edellyttää esimerkiksi 30 opintopisteen lisäkoulutusta tai lyhyempää täsmäkoulutusta, tehtävän vaativuus todennäköisesti muuttuu olennaisesti vaativammaksi. Tällöin tehtäväkohtaista palkkaa tulee tarkistaa uuden vaativuuden edellyttämälle tasolle.

Sote-sopimus velvoittaa työnantajaa päivittämään tehtäväkuvauksen ja arvioimaan muutoksen vaikutuksen tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Sote-sopimukseen on kirjattu myös, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskinäistä tehtäväjaon kehittämistä ja uudistamista seurataan ja tuetaan myös palkkauksellisesti.

Lue lisää: Kierukan ja ehkäisykapselin laitto siirtymässä kätilöille ja terveydenhoitajille – Tehy edellyttää tuntuvaa palkankorotusta