Oikeuttaako Z-koodi palkalliseen sairauslomaan?

Olen työuupumuksen vuoksi sairauslomalla, ja diagnoosini on Z-alkuinen. Voiko työnantaja kieltäytyä maksamasta palkkaa?

Kuvateksti
Työuupumus oikeuttaa palkalliseen sairauslomaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa juristi Niina Nurminen.

Työuupumus oikeuttaa palkalliseen sairauslomaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Työehtosopimusten pääperiaate on, että oikeus sairausajan palkkaan on millä tahansa koodilla ja diagnoosilla.

Työkyvyttömyys merkitään sairauslomatodistukseen ICD-koodilla, joka perustuu kansainväliseen tautiluokitukseen. Koodit jakautuvat kirjaimilla merkittyihin ryhmiin.

Jos koodi alkaa kirjaimella Z, kyseessä on varsinaisen sairauden sijasta jokin muu työkyvyttömäksi tekevä asia. Yleisin Z-koodi koskee työuupumusta.

Oikeutta sairausajan palkkaan ei kuitenkaan ole silloin, kun työkyvyttömyys johtuu toimenpiteestä, johon ei ole ollut työntekijän terveyden hoitamiseen liittyvää perustetta.

Jos työntekijä menee esimerkiksi kauneusleikkaukseen, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa kauneusleikkauksesta johtuvalta työkyvyttömyysajalta.

Jos työnantaja kieltäytyy mak­samasta sairausajan palkkaa Z-alkui­­sen työuupumusdiagnoosin perus­teella, ota yhteyttä työpaikan luot­tamusmieheen.