Olisin saanut harjoittelupaikasta palkallisia vuoroja – Onko harjoittelu pakko tehdä palkattomana?

Olisin saanut harjoittelupaikasta palkallisia lähihoitajan työvuoroja, mutta koulu sanoi, että harjoittelu on pakko suorittaa ilmaiseksi. Onko harjoittelu tosiaan pakko tehdä palkattomana?

Kuvateksti
Näytössä ei ole väliä, onko opiskelija hankkinut osaamisensa palkattomassa harjoittelussa, oppisopimuksella vai palkallista lähihoitajan sijaisuutta tekemällä.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco.

Palkallisia vuoroja ei ole perusteltua kieltää, jos työnantaja on arvioinut, että opiskelijan osaaminen riittää lähihoitajan tehtäviin. 

Palkattomassa harjoittelussa opiskelijaa ei lasketa henkilöstömitoitukseen, jolloin hänen mahdollisuutensa saada ohjausta ovat paremmat. Palkallinen työvuoro ei kuitenkaan poista työnantajan velvollisuutta nimetä opiskelijalle ohjaaja. 

Harjoittelussa opiskelija hankkii osaamista, joka häneltä vielä puuttuu. Lähihoitajan tutkinnossa ei ole määritelty tuntimääriä, joita harjoittelussa pitää tehdä.

Näytössä opiskelija tekee työtä käytännössä ja osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon ja osaamisen.

Näytössä ei ole väliä, onko opiskelija hankkinut osaamisensa palkattomassa harjoittelussa, oppisopimuksella vai palkallista lähihoitajan sijaisuutta tekemällä.