Pitäisikö työnantajan tarjota meille työvaatteet?

Työskentelen kehitysvammaisten kanssa. Käytämme kodinomaisuuden vuoksi omia vaatteita. Ne ovat olleet kovilla erityisesti korona-aikana. Pitäisikö työnantajan antaa meille työvaatteet? 

Kuvateksti
Työvaatteiden tarkoitus on suojata omia vaatteita roiskeilta, vereltä ja muilta eritteiltä sekä estää infektioiden tarttumista asiakkaasta työntekijään ja työntekijästä asiakkaaseen. 
Kuva: Jari Lifländer

Kysymykseen vastaa työelämäasiantuntija Heli Kannisto.

Työnantajan tulee turvallisuuslain mukaan arvioida riskit ja vaaratekijät.

Riskien arvioinnissa pyritään löytämään ne tekijät, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle. 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on hankittava ja annettava työntekijälle vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet, jollei tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa.

Henkilönsuojaimet ovat keino estää vaaroja ennalta. Suojavaate suojaa kemialliselta, mekaaniselta tai fysikaaliselta vaaralta tai haitalta. 

Esimerkiksi bakteerit ja virukset voivat olla vaaratekijä. Joidenkin infek­tioiden hoidossa pelkkä käsien pesu ja desinfektio eivät riitä. Tällöin henkilökunta käyttää hoitotoimenpiteissä ja asukashuoneessa pidempiä aikoja ollessaan myös suojakäsineitä ja muuta suojavaatetusta. 

Työvaatteiden tarkoitus on suojata omia vaatteita roiskeilta, vereltä ja muilta eritteiltä sekä estää infektioiden tarttumista asiakkaasta työntekijään ja työntekijästä asiakkaaseen. 

Työehtosopimuksessa voi olla kirjauksia ja määräyksiä, että työnantaja vastaa työasusta ja sen huollosta tai maksaa vaaterahaa. Tarkista asia omasta työehtosopimuksestasi. 

Työpaikoilla voi olla myös paikallisia sopimuksia esimerkiksi vaaterahasta. Asian edistämiseksi kannattaa olla ­yhteydessä omaan luottamusmieheen.