Saako opiskelija rokottaa?

Kuvateksti
Opiskelija voi rokottaa, jos hän on hankkinut rokottamiseen riittävät taidot. Kuva: iStock

Olen terveydenhoitajaopiskelija ja menossa lastenneuvolaan terveyden­hoitajan sijaiseksi. Saanko rokottaa?

Voit rokottaa, jos sinulla on riittävä osaaminen rokotuksista.

Riittävä osaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että olet suorittanut opinnoissasi rokotusosaamisen kokonaisuuden, sinut on koulutettu työpaikalla rokotteiden antamiseen ja olet suorittanut työyksikössä mahdollisesti tarvittavat lisäopinnot ja antanut näytöt. Tämän jälkeen saat kirjallisen lääkeluvan rokottamiseen ja oikeudet potilastietojärjestelmiin, jotta voit kirjata antamasi rokotteet.

Opiskelija voi toimia terveydenhoitajan sijaisena suoritettuaan kaksi kolmasosaa terveydenhoitajaopinnoistaan.

Opiskelija toimii aina valvonnan alaisena. Työpaikan on nimettävä opiskelijalle ohjaaja, joka seuraa, ohjaa, valvoo ja tarvittaessa puuttuu opiskelijan toimintaan.

Työtehtävistä päättää työnantaja. Se myös päättää, mitä lääkehoitoon liittyviä tehtäviä työntekijät tekevät, riittävätkö valmiudet vai tarvitaanko lisäkoulutusta.

Työnantaja vastaa siitä, että henkilöstön osaaminen vastaa potilasturvallisuuden vaatimuksia. Myös sijaisten osaaminen on varmistettava. Sijaisena sinun on kerrottava, jos koet, että et vielä osaa jotain työtehtävää.

15.9.2021 klo 9.09. lisätty kuvan lähde.