Saako potilas kieltää opiskelijaa hoitamasta häntä?

Potilaalla on oikeus kieltää opiskelijoiden osallistuminen hoitoonsa. Jos opiskelija tekee esimerkiksi sairaanhoitajan sijaisuutta, voiko potilas silloinkin kieltää opiskelijan osallistumisen?

Kuvateksti
Potilaalla ei ole oikeutta valita hoitajaansa ilman perusteltua syytä.
Kuva: Pasi Leino

Kysymykseen vastaa työelämäasiantuntija Tiina Vartiainen.

Opiskelijan nimineulassa lukee ”opiskelija”, vaikka hän toimisi terveydenhuollon ammattihenkilön sijaisena. Potilailla ja omaisilla on oikeus tietää, ettei hoitaja ole vielä täysivaltainen.

Potilaalla ei ole kuitenkaan oikeutta valita hoitajaansa ilman perusteltua syytä. Perusteltu syy voisi olla esimerkiksi vuorovaikutusongelmat hoitajan ja potilaan välillä, mutta nämäkin tilanteet kannattaa yrittää selvittää keskustelemalla.

Ääritapauksissa esihenkilö voi yrittää ratkaista asiaa työjärjestelyiden avulla. Potilaalle on kuitenkin kerrottava, millaiset mahdollisuudet yksikössä on vastata hoidon ja palvelun tarpeeseen, mikäli hän kieltäytyy sijaisena toimivan opiskelijan hoidosta.

Opiskelija toimii sijaisuudessa ollessaan aina johdon ja valvonnan alaisena.

Työnantajan on arvioitava opiskelijan valmiudet ja edellytykset hoitaa työtehtäviä.

Toimintayksikön on nimettävä hänelle kirjallisesti ohjaaja, joka seuraa, ohjaa ja valvoo opiskelijan toimintaa jokaisessa vuorossa.

Ohjaajan on puututtava heti epäkohtiin ja keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu.