Saako työnantaja periä palkkaa takaisin?

Työnantaja maksoi minulle vahingossa liikaa palkkaa ja perii sitä takaisin. Saako työnantaja toimia näin?

Kuvateksti
Sote-alalla yleisin syy liian suuren palkan maksuun lienee se, että osittaisella hoitovapaalla olevalle työntekijälle maksetaan kokoaikaisen palkka.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa oikeuspalveluiden päällikkö Matias Nyman.

Kysymys on niin sanotusta perusteettoman edun palautuksesta. 

Perinteisesti esimerkkinä on käytetty väärälle tilille maksettua lottovoittoa. Sitäkään ei saa pitää, vaan virheellisen maksusuorituksen saaneella on velvollisuus ilmoittaa virheestä maksajalle. Ilmoittamatta jättäminen voi jopa olla rikos, jos katsotaan, että virhe olisi pitänyt huomata.

Sote-alalla yleisin syy liian suuren palkan maksuun lienee se, että osittaisella hoitovapaalla olevalle työntekijälle maksetaan kokoaikaisen palkka. Vaikka kyse on palkanlaskennan virheestä, työntekijällä ei ole oikeutta pitää osa-aikaisen palkan ylittävää osaa palkasta.

Jos työnantaja ilmoittaa perivänsä liikaa maksettua palkkaa takaisin, on aina hyvä ensin selvittää, onko aidosti kyse virheellisesti maksetusta palkasta. 

Työntekijällä on oikeus saada takaisinperinnälle perusteet ja erittely liikaa maksetusta määrästä. Työnantajan kanssa voi neuvotella maksusuunnitelmasta ja takaisinmaksusta pitemmän ajan kuluessa. 

Työnantajalla on halutessaan myös oikeus kuitata liikaa maksettua palkkaa suoraan työntekijän palkasta. Tällöin on huomioitava ulosoton suojaosuus. Työnantaja ei saa viedä palkasta isompaa määrää kuin ulos­ottokaan saisi.