Millariikka Rytkönen: Hoitajapulan voi ratkaista

Tarvitsemme muutokseen sinua, vastavalittu kansanedustaja, kirjoittaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Kuva: Leena Louhivaara

Ajattelin käydä tänään äänestämässä ennakkoon. Kun sinä luet tätä, vaalitulos on jo selvillä ja eduskuntaryhmät ovat alkaneet neuvotella hallitusohjelmasta ja hallituksen kokoonpanosta.

Tehy on muistuttanut Säätytalolla neuvotteleville osapuolille, että Suomessa on nyt viimeiset hetket ratkaista hoitajapula. Sen ratkaisu on itse asiassa yksi seuraavan hallituskauden tärkeimmistä kysymyksistä. Kyse on paitsi kansalaisille perustuslain turvaamista palveluista myös huoltovarmuudesta ja kriisivalmiudesta. Yhteiskuntamme ei enää kykene ottamaan vastaan pandemian kaltaisia kriisejä, jos järjestelmä on näin rikki hoitajapulan vuoksi.

Hallitusneuvottelijoita Tehy on evästänyt, että hoitajapulaan tulee vastata usein eri keinoin. Palkkauksen edelleen parantaminen lähemmäs pohjoismaista tasoa kasvattaa selkeästi alan veto- ja pitovoimaa. Työoloja ja työssä jaksamista on kerta kaikkiaan pakko parantaa oleellisesti. Lisäksi Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Myös työnjakoa on uudistettava tarvittaessa reippaastikin, jotta te koulutetut kollegat voitte keskittyä tehtäviin, joihin teidät on koulutettu.

Olen kysynyt monesti, kuka meitä jatkossa hoitaa. Vai hoitaako kukaan? Enää se ei ole mikään retorinen kysymys. Se on totisinta totta.

Jos rahat eivät riitä kaikkeen ja jostain on pakko säästää, viimeisenä kansalaiset tinkisivät terveydenhuollosta. Näin suomalaiset vastasivat Kantar Publicin kansalaiskyselyssä, joka toteutettiin helmikuussa Tehyn toimeksiannosta. Kyselyyn vastanneista yli puolet (58 %) ilmoitti, että terveyspalvelut ovat kohde, josta tinkisi viimeisenä, jos jostain on pakko säästää.

Kansalaisten mielipiteissä ja päättäjien teoissa on selkeä ristiriita, sillä Suomessa sote-menojen osuus bruttokansantuotteesta on Pohjoismaiden alhaisin.

Muutos parempaan voi toteutua vain, jos siihen on todellista tahtoa. Sinä vastavalittu kansanedustaja, nyt on kysymys ihmisistä. Meistä, jotka pidämme sote-palveluita ja varhaiskasvatusta pystyssä. Kysymys on siitä, mitä sinä kansanedustajana voit tehdä meidän hyväksemme.

Me tehyläiset vaadimme teiltä kansanedustajilta rohkeaa ja pitkäjänteistä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jolla luodaan näkymä parempaan tulevaisuuteen. Tarvitaan todellinen muutos – ja siihen tarvitsemme sinua, kansanedustaja.