Millariikka Rytkönen: Vai että yli hoitajien ymmärryksen

Hallitusohjelman kirjaus on keisarin uudet vaatteet, kirjoittaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Kuva: Leena Louhivaara

Toimittaja Pekka Ervasti kirjoitti pari viikkoa sitten Suomen Kuvalehdessä (46/2023) ay-liikkeen toimista pääministeri Orpon hallitusohjelmaa vastaan ja teki analyysiä meistä hoitajista. ”Vientimallin vastustaminen saattaa olla vähän liian abstrakti aihe motivoida hoitajia barrikadeille alkutalven tihkusateeseen.” Luin lauseen uudestaan ja mietin, voiko paljon naisvihamielisempää kommenttia kirjoittaa.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus haluaa luoda lainsäädännön, jossa miesvaltaiset vientialat määrittelisivät muiden alojen palkankorotukset. Hallitusohjelman mukaan lakia työriitojen sovittelusta muutetaan siten, että valtakunnansovittelijan tai sovittelulautakunnan sovintoehdotuksilla ei voi ylittää niin sanottua yleistä linjaa. Tämä palkkamonttulaki estäisi jatkossa, että naisvaltaiset alat voisivat työtaistelulla tavoitella miesvaltaisia aloja suurempia palkankorotuksia.

Ja toimittaja Ervasti on sitä mieltä, että tämä ylittää hoitajien ymmärryksen.

Kun meidän tehyläisten oma juristimme Jarkko Pehkonen alkoi penkoa asiaa, hänen tarkempi arviointinsa paljasti hallitusohjelman vientivetoisen palkkamallin keisarin uusiksi vaatteiksi.

Lyhyt johtopäätös on, että hallitusohjelman kirjauksen mukaista lakimuutosta ei voi säätää. Kirjaus on siis ne keisarin uudet vaatteet, joita ei ollut. Suomessa ei voida säätää lakia, jolla työmarkkinajärjestöjen itsenäistä neuvottelu- ja sopimisoikeutta haitataan valtion järjestämillä neuvottelu- ja sovittelumenettelyillä. Se on vastoin Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia ja jopa EU-jäsenyydestä johtuvia sitoumuksia.

Työnantajajärjestöt kutsuivat koolle neuvottelut uudesta työmarkkinamallista kaksi viikkoa sitten. Tätä lukiessasi olemme tavanneet ensimmäisen kerran.

Me ymmärrämme Tehyssä hyvin talouden realiteetteja ja palkanmuodostuksen periaatteita. Mutta sitä tulemme vastustamaan jyrkästi, että meiltä tehyläisiltä vietäisiin perusoikeuksia ja pakotettaisiin lainsäädännöllä ikuisesti vientialan sopimaan palkankorotusten tasoon. No way.

Neuvottelut tulee käydä aidosti ja rauhassa, ei uhkaillen. Erityisen tärkeää meille tehyläisille on, että mahdollisessa palkkamallissa on oltava mahdollisuus siihen, että perustellusta syystä voidaan tehdä myös linjasta poikkeavia ratkaisuja. Perusteltuja syitä voisivat olla esimerkiksi alan työvoimapula, palkkatasa-arvon edistäminen, palkkausjärjestelmän kehittäminen tai jokin muu alakohtainen painava peruste.

Ja mitä tulee meidän hoitajien ymmärrykseen, voin kertoa, että meille mikään kyykytys ei ole liian abstraktia tunnistaa.