Hoitosuositus opastaa, miten pidät ihon ehjänä – painehaava voi syntyä jo ambulanssimatkan aikana

Painehaavojen ehkäisyssä on Suomessa suurta vaihtelua. Tuore hoitosuositus opastaa, miten ehkäisyssä onnistutaan.

Kuvateksti
Painehaavan ehkäisy pitää muistaa hoitoketjun joka vaiheessa.
Kuva: iStock

1 Muista riskitekijät

Joskus painehaavat syntyvät nopeasti esimerkiksi ambulanssimatkan tai leikkauksen aikana. Toisaalta painehaava voi näkyä viiveellä, ja se voidaan todeta vasta myöhemmin toisessa hoitoyksikössä.

Painehaavalle altistaa liikkumattomuus, joten esimerkiksi leikkauspotilaat, saattohoidossa olevat ja selkäydinvauriopotilaat ovat niille alttiita. Liikkumattomuuden lisäksi painehaavan syntyyn vaikuttaa moni tekijä. Kehno ravitsemustila heikentää ihon mekaanisen rasituksen sietoa. Verenkierron ja happeutumisen häiriöt, diabetes ja pidätyskyvyn ongelmat lisäävät riskiä. Tupakoijan riski saada painehaava on 1,5-kertainen verrattuna tupakoimattomiin.

”Toisaalta painehaavan voi saada esimerkiksi nuori, jolla kipsi painaa varvasta”, sanoo tehohoitaja, auktorisoitu haavahoitaja Maarit Ahtiala Tyksistä. Hän oli mukana tekemässä hoitosuositusta painehaavojen ehkäisystä. Suositus on luettavissa Hotuksen verkkosivuilla.

Maarit Ahtiala näkee painehaavoissa valtavat säästömahdollisuudet, sillä niiden on arvioitu aiheuttavan 2–3 prosenttia terveydenhuollon menoista. Painehaavojen ehkäisy tulee halvemmaksi kuin niiden hoito.

”Joka yksikössä tai ainakin joka sairaalassa pitäisi olla painehaavojen vastuuhenkilö. Suomessa on 50 auktorisoitua haavahoitajaa ja useita haavanhoidon erikoistumisopinnot käyneitä sairaanhoitajia, joiden ammattitaito kannattaa ottaa käyttöön”, Ahtiala sanoo. Myös lähihoitajien merkitys ehkäisyn onnistumisessa on suuri.

2 Arvioi potilaan iho ja riskit mahdollisimman pian

Painehaavariski pitää arvioida mahdollisimman pian, kun potilas saapuu hoitopaikkaan. Useimmiten painehaava kehittyy luisten ulokkeiden kohdalle, esimerkiksi kantapäihin, ristiluuhun, suoliluun harjanteisiin, istuinkyhmyihin, lapaluihin tai takaraivoon.

Ihon ja kudosten arviointiin tarvitaan hoitoyksikössä selkeät ohjeet. ”Ennen suositeltiin arviointia kahdeksan tunnin sisällä, nyt mahdollisimman pian. Tässä on kehitettävää. Tutkimisen voi niveltää osaksi muita rutiineita. Esimerkiksi kyynärpäät voisi kurkata samalla kuin mittaa verenpainetta”, Maarit Ahtiala sanoo. Hän muistuttaa myös kirjaamisen tärkeydestä.

Makaamisen lisäksi myös istumisessä on riski painehaavan syntymiseen.

Punoituksen syvyyttä arvioidaan painamalla ihoa sormella tai tutkimuslevyllä kolme sekuntia. Näin erotetaan vaaleneva ihon punoitus vaalenemattomasta. Vaalenematon ihon punoitus kertoo ensimmäisen asteen painehaavasta. Jos ehkäisyä ei aloiteta heti, todennäköisyys toisen asteen painehaavaan kasvaa.

Tumman ihon punoituksen arviointia auttaa sivusta tuleva valaistus ja ihon kevyt kostutus. Kudosten lämpötilan arviointiin ja ihonalaiskudoksen kosteuden mittaamiseen on olemassa myös apuvälineitä, joista voi olla apua.

Makaamisen lisäksi myös istumisessä on riski painehaavan syntymiseen. Vaihda istujan painopistettä ja kevennä painetta. Tarkasta iho säännöllisesti. Siirtoliinoja ei pitäisi jättää istuvan potilaan alle.

3 Huolehdi ihosta: rasvaa, mutta älä hiero

Vältä ihon hieromista, kun puhdistat, kuivaat tai rasvaat potilaan ihoa, sillä se aiheuttaa kitkaa ja vaurioittaa ihoa. Jos mahdollista, käytä silkkimäisistä materiaaleista tehtyjä liinavaatteita, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän kitkaa.

”Usein havahdutaan vasta, kun iho on jo vaurioitunut. Haasteena on hoitaa näkymätöntä – säilyttää iho ehjänä”, Maarit Ahtiala sanoo.

Käytä potilaalla imukyvyltään tehokkaita inkontinenssituotteita. Hoitosuositustyöryhmän mukaan kliininen kokemus osoittaa, että ulosteenpidätyskyvyttömyys lisää painehaavariskiä. Ihoa tulee arvioida päivittäin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää iäkkäisiin ja tehohoitopotilaisiin.

Käytä ihon suojana monikerroksisia vaahtosidoksia. Haavasidoksen alla oleva iho ja kudokset arvioidaan päivittäin. Käytä kantapäiden painehaavan ehkäisyssä haavasidosta, asentohoitoa ja kantapäiden kelluttamista.

4 Varmista, ettei laite paina ihoa

Lääkinnälliset laitteet kuten intubaatioputki, happiviikset tai -maski, katetrit ja nenämahaletkut luovat painehaavariskin. Painetta voi välttää vaihtelemalla potilaalle erimallisia happimaskeja ja käyttämällä sidoksia vähentämään laitteen aiheuttamaa painetta. Katso, etteivät laitteet jää kehon alle painamaan.

5 Valitse oikeanlainen makuualusta ja vaihtele asentoa

Säännölliset asennonmuutokset ehkäisevät painehaavoja. Pitkäkestoisissa leikkauksissa voi käyttää painehaavan ehkäisyyn tarkoitettuja apuvälineitä ja ihon suojaamiseen tarkoitettuja sidoksia sekä asentohoitoa.

Pitkittynyt odotus päivystyksessä on riski. Jos potilaalla on ensihoidon kova siirtoalusta, siirrä potilas siltä pois heti, kun hoitava lääkäri antaa luvan. Myös päivystyksen patjat voivat olla liian ohuita – etenkin jos ikäihmiset joutuvat odottamaan niillä useita tunteja.

Ikäihminen saattaa tuntea paremmin termin ”makuuhaava”.

”Hyvinvointialueiden kannattaa panostaa istuintyynyihin ja makuualustoihin. Myös apuvälineiden säännöllinen tarkastaminen on tärkeää. Ilmakennolliset tuotteet ja vaahdot väsyvät ja kovettuvat ajan mittaan. Toivon, että johto ymmärtää painehaavojen ehkäisyn tärkeyden”, Maarit Ahtiala sanoo.

Makuualustalla on iso merkitys painehaavan ehkäisyssä. Valitse alusta potilaan painehaavariskin ja yksilöllisen tarpeen mukaan. Makuualustat luokitellaan hoitosuosituksessa ominaisuuksiensa perusteella kahteen luokkaan: reaktiivisiin ja aktiivisiin alustoihin. Makuuasennoksi suositellaan yleensä 30 asteen kylkiasentoa.

Kannusta potilasta liikkeelle niin varhain kuin mahdollista. Puhu painehaavan riskistä myös kotona asuvalle ja hänen omaisilleen: liikkuminen ja asennonvaihto kannattaa. Ikäihminen saattaa tuntea paremmin termin ”makuuhaava”, joiksi painehaavoja aiemmin kutsuttiin.

Mikä hoitosuositus?

  • Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus julkaisee suosituksia hoitotyön näyttöön perustuvista käytännöistä ja toimintatavoista.
  • Hotus-hoitosuositukset yhtenäistävät perusteettomasti vaihtelevia käytäntöjä, varmistavat hoitotyön laatua ja potilasturvallisuutta sekä vähentävät hoidon kustannuksia.
  • Tällä kertaa esiteltävä hoitosuositus: Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuisilla (2023)