Ilmoittaako poliisi työnantajalle päiväkodin työntekijän rikosepäilystä?

Kuvateksti
Laki on velvoittanut työnantajan selvittämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan vuoden 2003 alusta alkaen. Kuva: iStock

Työskentelen päiväkodissa. Työkaveriani epäillään väkivallasta omaa lastaan kohtaan. Ilmoittaako poliisi epäilyistä työnantajalle?

Poliisi ei ole velvollinen ilmoittamaan työnantajalle kesken olevasta rikostutkinnasta. Väkivallan teosta tehty rikosilmoitus asiakirjoineen sekä haastehakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat salaisia, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa tai syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai asia on jätetty sikseen.

Laki on velvoittanut työnantajaa selvittämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan vuoden 2003 alusta alkaen. Lasten kanssa tehtävään työhön valittu henkilö selvittää rikostaustansa työnantajalle rikostaustaotteella, jonka hän hankkii itse. Tavoitteena on suojata lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä, väkivallalta ja huumausaineilta.

Rikostaustaote on voimassa kuusi kuukautta. Vaikka henkilö saisi työpaikan saatuaan tuomion, joka näkyisi rikostaustaotteessa, työnantaja ei saa tietää siitä suoraan oikeusrekisterikeskuksen kautta. Esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu on ollut sitä mieltä, että lainsäädäntöön tulisi sisällyttää mahdollisuus tarkistaa rikostausta säännöllisin väliajoin.

Tuomiot ovat sen sijaan julkisia, ellei niitä ole määrätty salassa pidettäväksi. Tuomio rikoksesta ja siihen liittyvä rangaistus voivat vaikuttaa siihen, miten työnantaja arvioi työsuhteen jatkamisedellytyksiä, kun kysymys on lasten kanssa työskentelystä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2018