Konkarimeppi Liisa Jaakonsaari: Palkansaajien äänen pitää kuulua EU:ssa

Kuvateksti
Liisa Jaakonsaari (sd) on toiminut europarlamentaarikkona vuodesta 2009 lähtien. Hän ei ole vaaleissa ehdokkaana. Europarlamenttivaalien varsinainen äänestyspäivä on 26.5.

1. Liisa Jaakonsaari, miksi EU-vaaleissa kannattaa äänestää?

Parlamentti on EU:n ainoa demokraattisesti valittu toimielin. Vaikka poliittiset voimasuhteet parlamentissa ovat muuttuneet, enemmistöltään se on aina säilynyt palkansaajalle myönteisenä. Tämän enemmistön myötä parlamentissa kuuluu palkansaajien ja naisten ääni.

Eurooppa-politiikasta pitäisi puhua paljon enemmän. EU:n yhteisten sisämarkkinoiden ansiosta kyse on sisäpolitiikasta. Siksi äänestäminen on erittäin tärkeää.

2. Mitkä ovat EU:n tärkeimpiä saavutuksia?

Rauha, sisämarkkinat ja Erasmus-ohjelmat. Euroopasta alkoivat molemmat veriset maailmansodat. Euroopan unioni onkin rauhanprojekti. EU:n yhtenäiset sisämarkkinat tarkoittavat palkansaajalle sitä, ettei palkkojen polkemisen ja mitättömien työehtojen avulla kilpailla. Erasmus tarjoaa puolestaan nuorille huikeat mahdollisuudet opiskella ulkomailla.

Euroopan parlamentti on luonut sääntöjä ihmisiä koskevien tietojen suojelulle. Nyt nämä normit ovat leviämässä maailmalle. Parlamentti on ollut aloitteellinen myös ympäristönsuojelussa.

3. Mikä on ay-liikkeen merkitys EU:ssa?

Palkansaajajärjestöillä on Brysselissä muutama vaikuttaja FinUnionsin kautta, kun taas elinkeinoelämällä niitä on moninkertainen määrä. Palkansaajien pitäisi ehdottomasti lisätä läsnäoloaan EU:ssa, sillä monia asioita valmistellaan kolmikannassa eli työntekijä- ja työnantajajärjestöjen sekä hallitusten kesken.

4. Miten ammattiliiton jäsen hyötyy EU:sta?

EU:n keskeisiä periaatteita on, että ihmiset, pääoma ja tuotteet liikkuvat. Samalla yhteismarkkinoiden keskeinen idea on se, ettei yksi jäsenmaa voi tuoda toisesta maasta työntekijöitä tekemään samoja töitä huonommalla palkalla. Tarkoitus on estää kaksien tai kolmien työmarkkinoiden syntyminen. Tässä ei ole täysin onnistuttu, mutta se johtuu valvonnan puutteesta.

Tämän vuoden lopulla aloittaa toimintansa eurooppalainen työviranomainen, jonka tehtävänä on auttaa jäsenmaita työehtojen valvonnassa.

5. Miten käy eurooppalaisen yhteistyön, jos äärioikeistolaiset kansanliikkeet nostavat kannatustaan ja brexit toteutuu?

Yhteistyö tiivistyy entisestään, jos enemmistö säilyy eurooppamyönteisilllä ryhmillä, jotka ovat tehneet tähänkin asti yhteistyötä. Vain yhteistyö yli ryhmittymien tuottaa tulosta.

Jos ääriryhmien valta parlamentissa vahvistuu, päätöksenteko lamaantuu. Vaarallisinta on, jos parlamenttivaaleihin yritetään vaikuttaa EU:n ulkopuolelta.

 

Tehyn EU-kanavat

  • Tehyn tärkein vaikutuskanava EU-päätöksiin on Euroopan julkisen sektorin ammattiliittojen kattojärjestö EPSU. Se tarjoaa vaikutuskanavan sosiaalidialogiin eli vuoropuheluun työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä sekä EU:n toimielinten komission ja parlamentin työhön.
  • Suomalaisilla palkansaajajärjestöillä on Brysselissä oma edunvalvontatoimisto FinUnions. Se valvoo palkansaajien etuja ja välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa. Tehy tekee tiivistä yhteistyötä FinUnionsin kanssa.
  • Tehy pitää yhteyttä meppeihin, ottaa kantaa kuulemisiin ja vaikuttaa EU-asioihin myös Suomen päässä virkamiesten ja kansanedustajien kautta.

www.epsu.org, www.finunions.org