Mitä on vapaamuotoinen varallaolo?

Kuvateksti
Vapaamuotoisessa varallaolossa työntekijä voi liikkua vapaasti, kunhan on työnantajan tavoitettavissa. Kuva: iStock

Työsopimuksessani lukee ”sitoudun vapaamuotoiseen varallaoloon”.

Mitä se tarkoittaa?

Työaikalain mukaan varallaolo voi olla vapaamuotoista tai kotivarallaoloa.

Kotivarallaolossa työntekijä joutuu pysyttelemään kotonaan.

Vapaamuotoisessa varallaolossa työntekijä voi liikkua vapaasti, kunhan on työnantajan tavoitettavissa.

Varallaolo ajoittuu vapaa-aikaan, ja työajaksi luetaan vain varallaolon aikana tapahtunut työskentely.

Jos varallaolo sovitaan jo työsopimuksessa, se on yksittäisenä ehtona irtisanottavissa esimerkiksi silloin, kun varallaolo haittaa kohtuuttomasti työntekijän vapaa-aikaa.

Työnantajan on annettava kirjalliset ohjeet esimerkiksi siitä, missä ajassa työpaikalle on saavuttava ja mitä varallaolosta korvataan.

Sopimuksen ehtoja ei voi muuttaa yksipuolisesti.

Varallaolon ajankohdasta on ilmoitettava työntekijälle vähintään kolmea vuorokautta aikaisemmin täsmällisin kellonajoin.

Vapaamuotoisen varallaolon korvaus on kuntasektorilla 20–30 prosenttia tuntipalkasta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 16/2013