Miten lääkelistan kanssa toimitaan kotihoidossa?

Kuvateksti
Lääkelistan pitää olla dosetin yhteydessä. Kuva: Jaakko Martikainen

Joidenkin mielestä riittää, että lääkelista on kansiossa lääkkeenjakohuoneessa. Täytyykö kotihoidossa olla aina ajantasainen lääkelista dosetissa?

Mielestäni ajantasaisen lääkelistan pitää olla dosetissa. Tätä mieltä on myös lääketieteen professori Sirkka-Liisa Kivelä. Hänen mielestään kotona olevalla asiakkaalla tulee olla aina kaksi kappaletta ajantasaisia lääkelistoja.

Toinen lista kulkee asiakkaan mukana ja toinen on dosetissa. Listat tulee tarkastaa jokaisen lääkevaihdon aikana.

Pyytäkää esimieheltänne kirjalliset ohjeet siitä, miten toimitte dosettien lääkelistojen kanssa.

Selkeät ohjeet ovat myös työntekijöiden etu, jos lääkehoidossa tapahtuu jokin virhe ja viranomaiset ryhtyvät selvittämään asiaa.

Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaan kaikissa terveydenhuollon yksiköissä tulee olla lääkehoitosuunnitelma. Se yhtenäistää lääkehoitoa, määrittelee vastuut ja asettaa lääkehoidon vähimmäisvaatimukset.

Kaikkien on toimittava lääkehoidossa samalla tavalla ja siten, ettei turvallinen lääkehoito vaarannu missään tilanteessa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 16/2013