Miten tietosuoja-asetus näkyy työpaikallani?

Kuvateksti
Tietosuoja-asetuksen soveltamisesta työpaikalla vastaa työnantaja. Kuva: Petri Blomqvist

Työskentelen terveyskeskuksen vuodeosastolla. Miten toukokuussa voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa?

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) tavoitteena on luoda Euroopan unionille ajantasaiset ja yhtenäiset periaatteet tietosuojan sääntelyyn. Tietosuoja-asetus koskee henkilötietoja käsitteleviä organisaa­tioita. Niiden tulee varmistaa, että henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään asetuksen edellyttämillä tavoilla.

Työnantajan on huolehdittava, että henkilötietoja käsittelevät työntekijät perehdytetään organisaation tietosuojakäytäntöihin ja asianmukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli työnantaja on arvioinut, että tietosuoja-asetus muuttaa työpaikan toimintatapoja, työnantajan pitää tiedottaa asiasta henkilöstölle.

Jos olet epävarma jostain henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä toimintatavasta, käänny esimiehen tai työpaikan tietosuojavastaavan puoleen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6-7/2018