Muista nämä, kun työsuhde päättyy – Hoitoalalla aloittavan opas 4/4

Kesätyöntekijä voi ottaa kertyneen loman joko rahana tai lomapäivinä.

Kuvateksti
Kesätyöntekijä voi ottaa kertyneen loman joko rahana tai lomapäivinä. Kuvitus: Pia Hietamies

1. Lomapäivät määräytyvät pääsääntöisesti palvelussuhteen pituuden, täysien lomanmääräytymiskuukausien ja mahdollisen työkokemuksen perusteella. Esimerkiksi kunnallisessa työsuhteessa lomaa kertyy kolmen kuukauden työsuhteessa viisi päivää.

2. Kesätyöntekijä voi ottaa loman joko rahana tai lomapäivinä, jotka pidetään ennen työsuhteen päättymistä. Lomapäivistä on sovittava työnantajan kanssa erikseen. Tarkista palkkalaskelmasta, että sinulle on maksettu lomakorvaus ja -raha.

3. Kun työsuhde päättyy, työntekijällä on oikeus saada työtodistus. Varminta on pyytää todistusta itse. Työnantaja voi kirjoittaa todistukseen arvion työtaidoista ja käytöksestä, jos niin haluat. Työsuhteen määräaikaisuus on syytä mainita todistuksessa. 

Lue lisää opiskelijan asemasta työpaikalla, työsopimuksesta ja työehtosopimuksesta

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2019