Opiskelija, tunne roolisi työpaikalla – Hoitoalalla aloittavan opas 1/4

Opiskelijan asema työpaikalla poikkeaa pätevän terveydenhuollon ammattihenkilön asemasta.

Kuvateksti
Opiskelija käyttää nimi­neulaa, jossa lukee ”opiskelija”, jos hän työskentee laillistetun ammattihenkilön sijaisena. Kuvitus: Pia Hietamies

1. Ammattikorkeakouluopiskelija voi ­työskennellä laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön sijaisena, kun hän on ­suorittanut kaksi kolmasosaa alan opinnoistaan.

2. Toisen asteen opiskelijan oikeudesta työskennellä sijaisena ei ole säädetty laissa. Lähihoitajaopiskelija voi hakeutua ­hoitoalan töihin opiskeluaikanaan, ja työnantaja päättää, onko hänen osaamisensa riittävää.

3. Opiskelijan on oltava tarkkana, millä nimikkeellä tekee töitä. Jos nimikkeesi on ”hoitoapulainen”, et voi tehdä sairaanhoitajan työtä. Jos et ole vielä suorittanut 140 opintopistettä ja työskentelet lähihoitajan sijaisena, hoitoapulaisena tai vastaavalla nimikkeellä, työtehtävien tulee olla nimikkeen mukaisia.

4. Työnantaja on vastuussa riittävästä perehdytyksestä. Sano rohkeasti, jos et osaa jotain. Osaamattomuus ei ole häpeä, sillä ammattihenkilön rooliin kuuluu tunnistaa osaamisensa rajat.

Tapaturmariski on kokemattomilla työntekijöillä suurempi kuin kokeneilla. Sijaisen kannattaa tiedostaa asia ja vaatia riittävä perehdytys myös työergonomiaan ja nostolaitteiden käyttöön sekä selvittää, miten laitteiden vikatilanteissa toimitaan.

5. Laillistetun ammattihenkilön sijaisena toimivalla opiskelijalla on oltava jokaisessa ­vuorossa nimetty ohjaaja, joka varmistaa osaamisesi. Opiskelija käyttää nimi­neulaa, jossa lukee ”opiskelija”, jos hän työskentee laillistetun ammattihenkilön sijaisena. Potilaalla ja omaisilla on oikeus tietää, että hoitajalla ei ole vielä täysiä valtuuksia.

6. Jokainen kirjaa potilastietojärjestelmään omat havaintonsa omilla tunnuksillaan. Laillistetun ammattihenkilön sijaisena toimiva opiskelija saa tehdä merkinnät itse.

Hoitovirheen tapahtuessa hoitajan asema on hankala, jos hänen nimissään on kirjattu muiden tekemiä havaintoja. Lääkemääräyksen antaja pitää pystyä tarvittaessa selvittämään.

Lue lisää työsopimuksesta, työehtosopimuksesta ja työsuhteen päättymisestä

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2019