Tee hyvä työsopimus – Hoitoalalla aloittavan opas 2/4

Työsopimuksen saa ennen allekirjoitusta näyttää työpaikan luottamusmiehelle.

Kuvateksti
Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti ennen työn aloitusta. Kuvitus: Pia Hietamies

1. Työnantaja voi kysyä haastattelussa vain olennaisia, työsuhteeseen liittyviä asioita. Raskaussuunnitelmista, uskonnosta tai puoluekannasta ei saa kysyä.

2. Neuvottele rohkeasti palkasta. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan opiskelijalle voi maksaa enintään 10 prosentin epäpätevyys­alennuksen. Sitä voi kuitenkin soveltaa vain silloin, kun tehtävät eivät ole täysin samat kuin pätevällä kollegalla.

3. Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä solmivat työsopimuksen. Sopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti ennen työn aloitusta.

4. Työnantaja laatii työsopimuksen ja tarjoaa sen allekirjoitettavaksesi. Lue sopimus huolellisesti ennen allekirjoitusta. Sopimusta ei ole pakko allekirjoittaa samalta istumalta.

Jos jokin mietityttää, sopimus kannattaa näyttää työpaikan luottamusmiehelle. Työsopimus on kahden kauppa, joten työntekijänä sinulla on oikeus kertoa näkemyksesi sen sisällöstä.

5. Työsopimuksessa pitää sopia palkasta, työajasta, koeajasta, työntekopaikasta ja pääasiallisista työtehtävistä. Määräaikaisessa työsopimuksessa pitää olla määräaikaisuuden kesto ja peruste.

6. Yli- ja lisätyöhön ei pidä suostua ennakolta työsopimuksessa. Työaikalain mukaan ylityöhön tarvitaan joka kerta työntekijän suostumus. Ylityöstä voi siis aina kieltäytyä.

7.Työsopimuksissa on usein ongelmallinen kirjaus ”muut työnantajan määräämät tehtävät”. Jos työnantaja haluaa tällaisen kirjauksen, muotoilun on syytä kuulua näin: ”muut työnantajan määräämät koulutusta ja ammattitaitoa vastaavat tehtävät”.

8. Koeajasta ei kannata vakituisessa työsuhteessa sopia, jos mahdollista. 

9. Muista, että määräaikainen työsopimus sitoo sekä työntekijää että työnantajaa. Kumpikaan ei voi päättää työsuhdetta ennen sovittua määräaikaa, jollei irtisanomisehdosta ole sovittu työsopimuksessa. Irtisanomisehto on tarpeellinen erityisesti pitkissä määräaikaisissa työsopimuksissa.

10. Älä hylkää muita hakemiasi työpaikkoja ennen kuin työnantaja on allekirjoittanut työsopimuksen.

Lue lisää opiskelijan asemasta, työehtosopimuksesta ja työsuhteen päättymisestä

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2019