Tunne työehtosopimus – Hoitoalalla aloittavan opas 3/4

Työpaikalla sovellettavasta työehtosopimuksesta pitää olla maininta työsopimuksessasi.

Kuvateksti
Lähes kaikki tehyläiset ovat jonkin valtakunnallisen työ- tai virkaehtosopimuksen piirissä. Kuvitus: Pia Hietamies

1. Säännöllinen työaika on lain mukaan enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu tätä lyhyemmästä työajasta. Myös työsopimuksessa voidaan sopia lyhyemmästä työajasta.

Säännöllisen työajan ylittävä työ on kokoaikaisella ylityötä ja muilla lisätyötä täyteen työaikaan asti.

Ylityöstä pitää maksaa aina korotettu palkka tai antaa vapaata vastaavassa suhteessa korotettuna.

2. Lähes kaikki tehyläiset ovat jonkin valtakunnallisen työ- tai virkaehtosopimuksen piirissä. Kunta-alalla käytetään kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Yksityissektorin työpaikoilla on käytössä useita työehtosopimuksia. Sovellettavasta työehtosopimuksesta pitää olla maininta työsopimuksessasi. Esimerkiksi joissakin pienissä fysioterapiayrityksissä ei ole työehtosopimusta lainkaan. Niissä työsuhteen ehdot määräytyvät lakien perusteella.

3. Työ- ja virkaehtosopimuksissa on usein annettu mahdollisuus tehdä paikallisia virka- ja työehtosopimuksia. Työnantajat neuvottelevat näistä ammattiosastojen ja luottamusmiesten kanssa.

Paikallisilla sopimuksilla voidaan poiketa valtakunnallisen sopimuksen määräyk­sistä. Niitä tehdään yleisimmin työaika- ja palkkausasioista: hälytysraha- ja vuoronvaihtokorvauksista, toimenpidepalkkioista ja jononpurkukorvauksista.

Lue lisää opiskelijan asemasta, työsopimuksesta ja työsuhteen päättymisestä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2019