Näin syntyy hyvä kokous

Sairaaloiden kokouksia kahlitsevat piintyneet rutiinit. Riko ne!

Kuvateksti
Sairaaloiden kokouksia kahlitsevat tutkitusti piintyneet rutiinit.

Esimies lukee kokouksessa ääneen sairaanhoitoalueen lautakunnan kokouksen pöytäkirjaa. Muut kuuntelevat, jos kuuntelevat.

  • Kokous on toki hyvä paikka tiedottaa tärkeistä asioista, mutta esimiehen yksinpuhelun sen sijaan olisi parempi etsiä yhdessä vastauksia työyhteisön kysymyksiin. Palaverin lopuksi voidaan yhdessä arvioida, miten kokouksen tavoitteet on saavutettu ja millaista vuorovaikutus oli.


Kokouksessa keskustellaan ratkaisua vaativista asioista, mutta päätökset tehdään jossain muualla. Keskustelijat eivät välttämättä saa koskaan tietää, kuka asian päätti ja millä perusteella.

  • Vanhat käytännöt eivät tuota aina parasta mahdollista tulosta. Vuorovaikutusta kahlitsevat kokousrutiinit ja -käytännöt pitää tiedostaa, tunnistaa ja kyseenalaistaa, jotta niitä voi muuttaa. Muutos vaatii aina kyseenalaistamista ja yhteistä ponnistelua.


Osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja miettivät, mitä tehdä ruuhkautuneelle työtilanteelle. Muut esittävät hajanaisia huomioita, mutta suuntaavat sanansa puheenjohtajalle. Keskenään he eivät keskustele. Osa osanottajista ei sano tälläkään kertaa mitään.

  • Unohtakaa hierarkia, joka määrää, kuka puhuu kenelle ja missä järjestyksessä. Fiksu puheenjohtaja kannustaa osallistujia keskustelemaan keskenään sen sijaan, että he puhuisivat hänelle. Vuorovaikutusta voi ravistella vaihtamalla puheenjohtajaa, kokouspaikkaa, asioiden käsittelyjärjestystä tai tiivistämällä esityslistaa. Kokouksen jokainen osanottaja on vastuussa rakentavasta keskustelusta.


Uusi fysioterapeutti yrittää istuutua lounaspöydässä lääkäreiden seuraan. Fysioterapeutille kerrotaan, että hänen kollegansa tapaavat lounastaa takana vasemmalla sijaitsevassa pöydässä.

  •  Moniammatillisessa työyhteisössä ei kannata pitää yllä tarpeettomia rajoja eri ammattiryhmien välillä. Hallinnollisten rakenteiden luomia henkisiä rajoja voi ylittää vain olemalla tekemisissä muiden kanssa. Jos työpaikalla halutaan todellista muutosta, pitää muuttaa vuorovaikutustapoja – ei vain hallinnollisia rakenteita.

Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet. Jyväskylän yliopisto 2014.

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2015