Omalla ajalla ruokailu hidasti leikkaussalin toimintaa – ruokatauko takaisin työajalle

Iisalmessa ruokaillaan nyt joustavasti leikkausten lomassa.

Kuvateksti
Omalla ajalla ruokailu vaikeutti työjärjestelyjä Iisalmessa. Kuva Kaisa Sirén.

Mikä oli ongelma?

Ylä-Savon sote -kuntayhtymässä siirryttiin yleistyöaikaan keväällä 2015. Tasapuolisen kohtelun nimissä siirtyminen toteutettiin lähes kaikissa terveydenhuollon tehtävissä. Pääluottamusmies Sanna Kauppisen mukaan samalla jäi kuitenkin miettimättä siirtymisen vaikutukset. Yksi seuraus oli, että hoitohenkilöstön 30 minuutin ruokatauko siirtyi omalle ajalle.

Talossa oli tuolloin voimassa vanha paikallinen sopimus liukumista. Liukumavara oli niin suuri, että työntekijöiltä meni todellisia ylitöitä liukumiksi. Päiväkirurgisessa leikkaussalissa tämä tarkoitti, että hoitaja menetti kolmen viikon työvuorolistassa jopa 300 euron ylityöansiot.

Ruokataukojen järjestäminen kaikille leikkaussalin työntekijöille johti myös siihen, että iltapäiväksi sovittuja leikkauksia jouduttiin vähentämään, kun henkilökuntaa ei ollut tarpeeksi. Tästä koitui ajan mittaan merkittäviä tappioita julkiselle terveydenhuollolle.

Mitä Tehy teki?

Jotta suunnitellut leikkaukset toteutuisivat entiseen tapaan, työntekijät halusivat joustaa ja siirtyä takaisin työn ohella tapahtuvaan joustavaan ruokailuun. Ammattiosasto irtisanoi huonoksi todetun paikallisen sopimuksen.

Talossa tehtiin selvitys ruokatauon toteutumisesta. Tulos vahvisti, että päiväkirurgiassa ruokatauot jäävät usein pitämättä.

Työnantaja teki pyynnön paikallisesta neuvottelusta.

Miten asia ratkesi?

Työnantaja oli valmis sopimaan asiasta, ja ongelma ratkesi heti ensimmäisessä neuvottelussa.

Uuden paikallisen sopimuksen mukaan leikkaussalitoimintaan osallistuva hoitohenkilöstö ruokailee joustavasti työn ohessa. Tämä helpottaa työjärjestelyjä.

Leikkaussalissa on ollut ennenkin hyvä työilmapiiri, mutta uusi järjestely paransi sitä entisestään.