Monissa sairaaloissa voi vierailla aina silloin, kun vierailut eivät häiritse toimintaa. Kuva: iStock

Onko vierailuaikoja noudatettava?

Vuodeosastoilla on vierailuajat, joita omaisten toivotaan noudattavan. Voiko omaisia käännyttää osastolta vetoamalla siihen, että nyt ei ole vierailuaika?

Vierailuajat sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ovat osa toimivaa palvelujärjestelmää. Niiden muotoutumiseen vaikuttavat sekä yhteiskunta että yksikön perustehtävä.

Vierailukäytännöt ovat viime vuosina väljentyneet, sillä monissa sairaaloissa voi vierailla aina silloin, kun vierailut eivät häiritse toimintaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Vierailuajoista päättää laitoksen toimivaltainen johto tai viranomainen, joka kantaa kokonaisvastuun sekä tehtävän sujumisesta että siihen liittyvistä toiminnoista.

Sairaalassa toimivaa johtoa edustaa yleensä johtava viranhaltija, toimitusjohtaja tai johtaja- tai ylilääkäri. Hänen rinnallaan on johtavista viranhaltijoista muodostuva johtoryhmä.

Yksittäisen osaston vierailuajat päätetään yleensä sairaalakokonaisuuden osana ja yhtenäisten linjausten mukaan.

Kysymys sisältää vastauksen: vierailuajat ovat perusteltuja ja noudatettavaksi tarkoitettuja. Omaiset voivat aina neuvotella poikkeavista käynneistä ja ajoista henkilökunnan kanssa.

Mahdolliset vierailukiellot ja muut rajoitukset perustuvat potilaan hoitoon ja potilaan tilaan.

Tuulariitta Ruontimo
asiantuntija

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2011

Mainos
Mainos