Paljasta pätevyytesi

Yhtä ainoaa oikeaa CV-mallia ei ole. Hyvä CV on tiivis ja persoonallinen.

Kuvateksti
Tunnista omat vahvuutesi ja paljasta ne työnantajallekin. Kuva: iStock

1 Ansioluettelon eli CV:n (curriculum vitae) perusrakenne on aina sama. CV:ssa pitää olla yhteys- ja henkilötiedot, työkokemus sekä koulutus kattavasti yleissivistävästä mahdollisiin ylempiin tutkintoihin asti. Nykyään mukaan on hyvä liittää myös valokuva itsestä.

Omaan käyttöön kannattaa laatia perus-CV, jossa on kaikki mahdollinen. Päivitä sitä säännöllisesti. Yksittäistä työnhakua varten pitää räätälöidä aina uusi CV.

2 Täydennyskoulutus on sosiaali- ja terveysalalla pakollista, joten se kannattaa kirjata oman otsikon alle. Perustutkinnon jälkeisistä kursseista kannattaa kertoa nimen lisäksi laajuus, sisältö ja suoritusajankohta. Todistukset voi laittaa tarvittaessa liitteeksi tai ottaa mukaan haastatteluun.

3 Aiemmista työpaikoista kannattaa mainita ne, jotka liittyvät suoraan haettavaan työhön. Lisäksi kannattaa kertoa harkinnan mukaan muusta työkokemuksesta, jolla voi olla merkitystä. Esimerkiksi kokemus asiakaspalvelusta voi olla ratkaisevaa, vaikka se olisi hankittu muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Voit kuvailla työkokemustasi myös yksityiskohtaisesti. Jos sinulla on kokemusta esimerkiksi syöpäpotilaan hoidosta ja kohtaamisesta, kerro siitä.

4 Asiantuntija- ja esimiestehtäviin hakiessa voi olla hyötyä kertoa julkaisuistaan. Tämä kannattaa ymmärtää laveasti. Kyse ei ole pelkistä tieteellisistä julkaisuista, vaan myös esimerkiksi ammatillista artikkeleista, postereista ja luennoista.

Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ovat kysyttyjä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

5 Tuo oma persoona näkyviin. Pyydä työnantajilta kuvailevia työtodistuksia, joista voit ottaa aineksia CV:hen.

Luottamustoimet ja harrastuksiin liittyvät onnistumiset paljastavat aktiivisuuden ja kertovat halusta kehittää toimintaa.

6 Osaaminen, pätevyys ja ammattitaito pitää tuoda selkeästi esille, koska ne eivät aina selviä todistuksista. Tunnista omat vahvuutesi ja paljasta ne työnantajallekin!

Asiantuntijana Tehyn tutkimuspäällikkö Juha Kurtti.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6/2014