Pitääkö johtajan sijaistamisesta saada lisää palkkaa?

Kuvateksti
Henkinen pääoma ei ole työehtosopimuksen mukainen korvaus työstä. Kuva: iStock

Toimin vastaavana hoitajana yksityisellä sektorilla. Työnantaja tarjosi johtajan sijaisuutta.

Pyysin palkankorotusta, mihin työnantaja totesi, että saan sijaisuudesta ”henkistä pääomaa”. Kuuluuko minulle palkankorotus?

Henkinen pääoma ei ole työehtosopimuksen mukainen korvaus. Järjestäytymättömän työnantajankin on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta.

Työehtosopimuksissa on sovittu sijaisuusajalta maksettavasta korvauksesta. Tätä pitää maksaa, kun työntekijä hoitaa normaalityötään korkeapalkkaisempaa työtä ja tekee olennaisen osan työhön kuuluvista tehtävistä.

Esimerkiksi yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksessa edellytyksenä on, että sijaisuus kestää vähintään kaksi viikkoa. Vuosilomasijaisuuden on kestettävä yli kuukauden. Puolen vuoden kuluessa tehtävät sijaisuudet lasketaan yhteen.

Korvausta pitää maksaa myös silloin, kun työntekijä tekee oman työnsä ohella olennaisen osan toisen työntekijän tehtävistä (oto-korvaus).

Julkaistu Tehy-lehdessä 6/2014