Saako työvuorojen suunnittelija käyttää työaikapankin tunteja?

Kuvateksti
Työaikapankkiin talletetut erät ovat työntekijän ­omaisuutta. Kuva: iStock

Saako työvuorolistan suunnittelija käyttää työaikapankkiin kertyneitä tuntejani minulta kysymättä?

Työaikapankki perustuu paikalliseen sopimukseen, joka tulee olla työpaikalla nähtävänä kuten työehtosopimuskin. Sopimuksesta voit tarkistaa, onko siinä sovittu pankin tuntien käytöstä työvuorolistan teossa.

Työvuorosuunnittelijan pitää pystyä osoittamaan pykälä, joka antaa luvan ottaa vapaita työaikapankista. Tarvittaessa voit kysyä paikallista sopimusta myös luottamusmieheltäsi.

Tehy on ohjeistanut, että ­työaikapankista ei pitäisi tehdä ­sellaista, että se sallii työajan täyttämisen pankkiin kertyneillä tunneilla. Talletetut erät ovat työntekijän ­omaisuutta, samalla tavalla kuin rahat pankkitilillä. Tuntien käyttämisestä pitää sopia työnantajan ja työntekijän kesken.

Työnantajalla on mahdollisuus antaa vapaana työaikakorvaukset, joita ei talleteta työaikapankkiin. Ainakin kuntapuolella vapaan määrän ja ajankohdan tulee käydä ilmi vahvistetusta työvuoroluettelosta.

Työvuoro­luetteloa ei voi muuttaa tuntien vajauk­sen vuoksi, ellei asiasta sovita työntekijän kanssa. Työtunteja ei voi siis tasata lisäämällä vapaa-aikakorvauksia toteumavaiheessa tai listan päätyttyä. Sama pätee työaikapankkivapaisiin.

Julkaistu Tehy-lehdessä 10/2017